Categories
Creació de continguts / Creación de contenidos General

Compressió d’imatges

Uses imatges per a crear presentacions en Powerpoint o Prezi? Les fas servir en un Word? Una bona imatge, d’alta resolució, millora molt el producte que oferim: no hi ha pitjor experiència que veure imatges pixelades. Ara bé, les imatges d’alta resolució pesen molt. Això farà que les presentacions o documents que crees siguen difícils de manejar (per exemple, a voltes no cabran en un correu electrònic), que es pengen (un Word que no s’obri, una presentació que es queda encallada) o, fins i tot, que no pugues usar les imatges.

Compressor.io és un compressor d’imatges en línia gratuït (de moment) que et permetrà mantenir les imatges en alta resolució i reduir-ne el pes fins a un 90%. Passaràs d’una imatge de 8 MB com aquesta a una imatge de menys de 2 MB com aquesta. Hi veus la diferència? Nosaltres tampoc.

Compressor.io

Aplicacions relacionades: tens un servei fora de línia molt semblant (però de pagament) en Jpegmini.