Categories
General

Post-its en una pàgina web

Note_AnywhereVols anotar coses en una pàgina web i poder recuperar eixes anotacions més tard? Com si fóra un post-it virtual, sí. Doncs amb l’extensió de Chrome Note Anywhere pots fer-ho i triar on apegues els post-its, el color, etc. Quan tornes a visitar la pàgina, tindràs disponibles totes les notes incorporades. I a més, molt fàcil d’usar.

Categories
Aplicacions/Aplicaciones LMS

Moodle UA: crea tu fichero de notas para las actas de Campus Virtual

Tanto si trabajamos con Campus Virtual como con Moodle UA, a la hora de añadir las calificaciones definitivas de la asignatura, tendremos que  utilizar la aplicación Actas, integrada en Campus Virtual. Esta aplicación incluye la posibilidad de cargar las calificaciones a partir de un fichero en formato xls, de Excel.

En este post veremos cómo extraer las calificaciones desde Moodle y convertir el archivo en uno válido para la aplicación de actas.


Tant si treballem amb Campus Virtual com amb Moodle UA, a l’hora d’afegir les qualificacions definitives de l’assignatura, haurem d’utilitzar l’aplicació Actes, integrada en Campus Virtual. Aquesta aplicació inclou la possibilitat de carregar les qualificacions a partir d’un fitxer en format xls, d’Excel.

En aquest post veurem com extreure les qualificacions des de Moodle i convertir l’arxiu en un vàlid per a l’aplicació d’actes.