Categories
General Productivitat/Productividad

Arxiva els preferits amb Bookmark Manager

googlebookmarkmanagerGràcies a Internet, la informació està a l’abast de tots. Però la informació sola no és res. Cal saber-la buscar. I, una volta trobada, cal saber-la recuperar de manera eficient. Els preferits, favorits o marcadors (depén del navegador que useu, tenen diferents noms) ens permeten emmagatzemar la informació i recuperar-la després de manera eficient.

Els favorits clàssics es classificaven per carpetes i estaven lligats a un navegador i un ordinador concrets: no podíem recuperar-los des d’un equip diferent. Fa ja cert temps que això ha canviat. Ara com ara, hi ha serveis que permeten emmagatzemar els favorits en línia i recuperar-los des de qualsevol equip. I, a més, classifiquen la informació per etiquetes.

Bookmark Manager, de Google, és l’última de les propostes que ha vist la llum. Mira com funciona.