Categories
Dispositius/Dispositivos Pissarra digital / Pizarra digital

Pizarra digital SMART

Smart Board 600

Tipo / Tipus: Pizarra digital / Pissarra digital
Precio / Preu: A partir de 1200 € (dependiendo del tamaño / depenent de la grandària)
Disponibilidad / Disponibilitat: Disponible para su uso / Disponible per al seu ús
S.O.: Multiplataforma
Idioma: Disponible en Español / Disponible en Espanyol
Web: http://smarttech.com/