Rigobert Albors: un industrial que era familiar de “Pelletes”

Carrer Rigobert Albors

 

Rigobert  Albors va ser un industrial i financer molt important durant el segle XIX a Alcoi. Va ser el cofundador d’una de les empreses més importants d’Alcoi,         “Unión Alcoyana de Seguros”. Rigobert Albors va aportar moltes coses en aquesta ciutat, com per exemple, la instal·lació de gas i la llum elèctrica a tota la ciutat d’Alcoi. Gràcies a la seua aportació, també es va crear el “Monte de Piedad”. Va ser familiar del que va ser alcalde durant la Revolució del Petroli, Agustí Albors, conegut com a “Pelletes”.

La fotografia fou feta el dia 23 de desembre del 2013 al Carrer Rigobert Albors, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

Anselm Aracil: un dels industrials més importants de la indústria d’Alcoi

Carrer Anselm Aracil

Anselm Aracil va nàixer a Alcoi el 1833. Alcoi va ser un dels principals motors de la industria en aquest país, ja que estava especialitzat en l’industria tèxtil. Anselm Aracil va ser un empresari molt important durant aquella època a Alcoi, ja que fou un dels primers empresaris del ram de teixits d’aquella època. Aracil, va proveir mantes i draps per a la vestimenta de la Guàrdia Civil, carrabiners i exèrcit. Va tenir molt bona relació amb el que va ser President del Govern durant dos anys, José Canalejas, i ha sigut distingit amb l’Orde d’Isabel la Catòlica.

 

Fotografia feta el dia 23 de desembre del 2013 al Carrer Anselm Aracil, el qual pertany al barri de l’Eixample, 03803, Alcoi (Alacant).