Emili Sala: el pintor més rellevant de l’art alcoià!

Plaça Emili Sala

 

Emili Sala va ser un gran pintor d’origen alcoià, considerat el més important de tot Alcoi. Estudià a l’Acadèmia de San Carlos de València amb el seu cosí Plàcid Francés. Va tindre un reconeixement important a l’Acadèmia de Belles Arts de Roma. Entre les seues obres, destaquen: Bodegó, la Prisión del Príncipe de Viana, Guillem de Vinatea delante de Alfonso IV, Expulsión de los judíos i Novus Hortus. Entre els seus premis més destacats, està la Creu de Sant Miquel i la gran creu de l’Orde d’Isabel Catòlica.

La fotografia fou feta el dia 23 de desembre del 2013 a la Plaça Emili Sala, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

 

Ferran Cabrera: un gran pintor alcoià

Carrer Pintor Cabrera

 

Ferran Cabrera fou un pintor alcoià que va viure entre els segles XIX i XX. Va ser deixeble d’un altre pintor alcoià molt important com Llorenç Casanova i va ser condeixeble del gran pintor valencià Joaquim Sorolla a la Reial Acadèmia de les Belles Arts Sant Carles a València. Els seus estudis, van ser majoritàriament, a Madrid, concretament a San Fernando on es troba la Reial Acadèmia de Belles Arts. Les seues obres són característiques del luminisme valencià (XIX-XX). Va ser autor d’obres com Sermó Soporífer, Huérfanos, Mors in Vita, Al abismo, El santo del abuelo.

 

La fotografia fou feta el dia 23 de desembre del 2013 al Carrer Pintor Cabrera, que pertany al barri de l’Eixample, 03803, Alcoi (Alacant).