Ferran Cabrera: un gran pintor alcoià

Carrer Pintor Cabrera

 

Ferran Cabrera fou un pintor alcoià que va viure entre els segles XIX i XX. Va ser deixeble d’un altre pintor alcoià molt important com Llorenç Casanova i va ser condeixeble del gran pintor valencià Joaquim Sorolla a la Reial Acadèmia de les Belles Arts Sant Carles a València. Els seus estudis, van ser majoritàriament, a Madrid, concretament a San Fernando on es troba la Reial Acadèmia de Belles Arts. Les seues obres són característiques del luminisme valencià (XIX-XX). Va ser autor d’obres com Sermó Soporífer, Huérfanos, Mors in Vita, Al abismo, El santo del abuelo.

 

La fotografia fou feta el dia 23 de desembre del 2013 al Carrer Pintor Cabrera, que pertany al barri de l’Eixample, 03803, Alcoi (Alacant).