Don Bosco, patró dels Salesians d’Alcoi

Don Bosco Alcoi

Si ens fixem a la fotografia, podem observar que hi ha dues plaques oficials que fan referència a un mateix personatge: Don Bosco. Tradicionalment, Don Bosco ha sigut el patró de l’església i la parròquia dels Salesians d’Alcoi i per això aquestes plaques estan a la sortida de l’església parroquial dels Salesians com una mena d’homenatge i de commemoració del valor i de la importància que Don Bosco ha tingut per a aquesta ordre religiosa (Salesians), la qual és una de les més antigues de la història d’Alcoi.

Com podem apreciar, la placa de dalt, que està composada bàsicament de bronze i hi va ser posada el 22 de maig de l’any 2010, és un clar reflex d’homenatge a aquest personatge religiós ja que posa: “Alcoy a Don Bosco”; mentre que la placa de baix està composada per cristal de plàstic transparent i commemora la visita de la reliquia de Don Bosco a aquest lloc els dies 21 i 22 d’octubre de 2012.

La fotografia fou feta  el dia 23 de desembre del 2013 a la part inferior de l’estàtua de Don bosco, situada a l’exterior de l’església dels Salesians, que es localitza en la plaça Mossén Josep, la qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

El Casal de Sant Jordi: el motor i el cor de la festes alcoianes de moros i cristians

Informació Casal de Sant Jordi

Si veiem la fotografia podem veure que es tracta d’una placa informativa orientada als visitants i turistes ja que està en cinc llengües diferents: castellà, valencià, anglés, francés i alemany, la qual cosa indica la internacionalitat d’Alcoi ja que ens mostra que la ciutat és prou coneguda no sols en l’àmbit regional i nacional, sinó també en l’àmbit internacional. També podem apreciar que Alcoi està aprofitant les noves tecnologies per a potenciar el seu turisme i per això podem veure que cada inscripció compta amb un “codi qr” per a gaudir d’una visita virtual.

Cal mencionar que quan vejam aquest tipus de plaques, hem de saber que han estat impulsades pel turisme i l’ajuntament d’Alcoi en un intent d’aprofitar el gran nivell cultural i patrimonial que té Alcoi per a obrir-lo al públic i potenciar així el turisme alcoià. A més, aquesta obra compta amb l’aprovació de la Generalitat Valenciana, del govern espanyol i fins i tot de la Unió Europea.

Pel que fa a la infraestructura, el Casal de Sant Jordi és un edifici social on es troba la seu de l’Associació de Sant Jordi des de 1954 inaugurant-se com a tal en 1961, ja que abans d’aquestes dates era una casa anomenada “casa merita”, la qual pertanyia a la família Jordà. A més, cal afegir que ací es trobava l’antic Museu de la Festa, el qual ha sigut recentment traslladat a una casa del costat. Per últim, podem veure que el Casal conserva la típica forma de la típica casa alcoiana tradicional feta amb materials calcaris i amb grans balcons de ferro.

La fotografia fou presa el dia 23 de desembre del 2013 a la façana del Casal de Sant Jordi, situat justament al costat del Museu de la Festa, en el Carrer Sant  Miquel nº 33, el qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

L’antic hospital d’Alcoi: el primer temple cristià alcoià

Informació Antic Hospital

Si observem la foto podem  apreciar que també és una placa informativa de l’antic edifici de l’hospital d’Alcoi, el qual va ser el primer temple cristià construït a Alcoi baix la invocació de Santa Maria durant el s.XIII. Es tracta d’una església, situada al costat del cementeri de la vila d’Alcoi, que conserva la portalada principal i una porta lateral cegada que comunica amb el Carrer Verge Maria, els quals són els vestigis romànics més meridionals d’Europa.

Probablement, va ser un edifici gòtic amb elements tardoromànics que conserva la seua estructura primitiva i que va ser ampliat quan la població alcoiana va augmentar. L’edifici tenia diversos usos ja que inicialment es feien les reunions del Consell General, però més tard, va ser tancat al s.XVIII amb la inauguració del nou temple de Santa Maria i així va passar a ser hospital. Posteriorment, en el s.XIX es converteix en Caserna de la Guàrdia Civil fins la dècada dels anys 40 del s.XX. A partir d’aquest moment va ser escola, sobretot de disseny des dels anys 70 fins als anys 90. I actualment està en obres per a ser el nou Palau de Justícia.

Finalment, cal destacar que aquest edifici és molt important sobretot per les relíquies que guardava, de les quals es té constància gràcies a un inventari del 1420. Entre aquestes relíquies destaquen: una pedra del sepulcre de Sant Jordi, un os de Sant Esteve, un os de Sant Cristòfol màrtir, un os de Sant Jeroni, un cabell de Santa Llúcia, un tros de pell de Sant Bartomeu apòstol, un tros de la Vera Creu.

La fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a la façana de l’antic edifici de l’hospital, localitzat en la Placeta de la Mare de Déu dels Desemparats, la qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

La Torre de Na Valora: una infraestructura cristiana simbòlica de l’antiga defensa alcoiana

Informació Torre de Na Valora

A aquesta fotografia podem apreciar una altra placa d’informació sobre la Torre de Na Valora. Aquesta torre és una infraestructura gòtica del segle XIII que va ser construïda entre 1260 i 1275, any en què va començar a formar part del primitiu sistema defensiu de la vila d’Alcoi. A més, la torre està construïda amb una tècnica mixta de tapial i cantonades de carreus tallats de roca traventina.

La Torre de Na Valora poseeix una planta de 6’5 x 5’8 metres i els seus murs tenen una amplària de 1’13 metres, excepte el mur d’ingrés que és de 0’92 metres. Originàriament, aquesta torre comptava amb dos plantes, de les quals la segona es trobava sobre un embigat a 5’45 metres sobre la superfície terrestre, i així la seua alçada total alcançava els 10’2 metres aproximadament. I finalment el terrat amb merlets va ser cobert possiblement per una teulada inclinada exterior. No obstant això, l’element principal de la torre és l’arc apuntat perfecte de 4 metres d’altura i 2’5 metres d’amplària.

Aquesta fotografia fou realitzada el dia 23 de desembre del 2013 a la façana de la mateixa Torre de Na Valora, que es troba molt prop del Carrer Verge Maria, concretament entre aquest carrer i el Riu Serpis, la qual cosa pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

El Palauet d’Albors: el lloc de residència de la família del famós alcalde alcoià Agustí Albors

Informació Palacete de Albors

Aquesta fotografia fa referència a l’última placa informativa del blog, la qual ens parla del Palauet d’Albors, que va ser una vivenda construïda el 1873 por encàrrec de l’industrial Rigobert Albors Monllor, qui va donar a la vila d’Alcoi gran part dels terrenys que actulament ocupa la Plaça del Pintor Gisbert.

L’edificació d’aquesta casa coincideix amb l’inici de la revolta obrera coneguda amb el nom de “Revolució del Petroli”, amb l’objectiu de reclamar millores en el sou i en les condiciones laborales dels obrers, però per desgràcia, aquest fet va tindre tràgiques conseqüències per a la població alcoiana, que van culminar amb l’assassinat de “Pelletes” com a esdeveniment i element cabdal.

Per últim, cal destacar que el Palauet és d’estil classicista i eclèctic, i consta d’un semisoterrani, un porxi (golfes) i un total de tres plantes, destacant el gran balcó amb balustrada de pedra i una prominent cornissa amb balaustrada i un rellotge central.

La fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 en la façana del mateix edifici situat en la plaça Pintor Gisbert, més coneguda amb el simple nom del “Parterre”, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

La prova definitiva de la declaració del Museu Arqueològic d’Alcoi com a monument d’interès artístic nacional!

Placa Monument Artístic

Aquesta placa de pedra va ser una prova del nomenament, reconeixment i declarament del Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó com a Monument d’Interès Artístic Nacional i Bé d’Interès Cultural l’any 1962 mitjançant un decret amb la intenció de protegir les seues col·leccions i els seus immobles, que es resumeixen en materials arqueològics alcoians del paleolític superior, el neolític, l’edat del bronze, l’època ibèrica, l’època romana o andalusina, petites col·leccions de fotografies i de materials paleontològics alcoians, així com una biblioteca de l’arqueologia alcoiana.

El Museu arqueològic Municipal Camil Visedo d’Alcoi és un centre expositiu dedicat a la investigació i divulgació dels vestigis arqueològics trobats a la ciutat d’Alcoi i la seua rodalia. Està situat en l’antiga Casa de la Vila de la ciutat (seu de l’ajuntament fins a 1835), la qual és construcció renaixentista del segle XVI, concretament el 1572 per José Terol com a seu de la Casa de la Vila.

El museu té una planta en forma d’ “L” com a conseqüència de la unió de dos parts en angle recte: la part més antiga, a l’esquerra, té una façana massissa amb carreus de pedra on s’obri la portada d’arc de mig punt, mentre que la part part més allargada compta amb un pòrtic obert a la plaça amb cinc arc de mig punt sobre columnes d’ordre toscà i un segon pis amb finestres d’embocadura classicista. En la unió d’ambdues parts se situa l’escala que dona accés a les sales superiors.

La fotografia es realitzà el dia 23 de desembre del 2013 a la façana del Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó, situat en la Placeta del Carbó, la qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

Una placa de la Filà Gusmans que assenyala un lloc especial per a la festa

Embaixada d'Alcoi

En aquesta fotografia veiem una placa que va posar la Filà Gusmans durant el Mig Any del 2013 (finals d’octubre del 2013) en motiu de celebració de la seua capitania el proper maig de 2014.

Els gusmans la van posar en aquesta casa perquè va ser el lloc on es va escriure el primer text de les ambaixades segons les investigacions de l’historiador Antonio Castelló sobre la història d’Alcoi en la primera meitat del segle XIX, ja que va ser en aquesta finca on el franciscà Francisco Antonio Peydro Jordà va redactar en la primera meitat del segle XIX la “plegaria” de l’Ambaixada que cada any es representa en les festes d’Alcoi.

Aquesta fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 al Carrer Sant Nicolau nº 87, per tant, tracta de la façana d’una casa que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

Tots els col·laboradors que han participat en l’obra d’Antoni Miró sobre l’Ovidi Montllor!

Placa Ovidi Montllor

Placa metàl·lica situada a la part inferior del monument de l’artista alcoià d’Antoni Miró “Faré Vacances” en la qual s’enuncien totes les entitats i institucions oficials que han col·laborat amb Antoni Miró i així han fet possible el merescut homenatge a l’Ovidi (1942-1995), el cantautor alcoià més famós en la nostra llengua (amb el permís de Camilo Sesto). Cal mencionar, com a dada curiosa, que entre aquestes es troba la Universitat d’Alacant (UA).

Aquesta obra es va fer i es va presentar amb el corresponent homenatge a l’Ovidi l’any 2012 per a celebrar, commemorar i recordar els 70 anys del seu naixement.

La fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a la part inferior del monument d’Ovidi Montllor situat a l’actual Passeig Ovidi Montllor (abans es deia Passeig del Viaducte), que pertany al barri del Viaducte, 03801, Alcoi (Alacant).

Telegrama del Reis Mags a la població d’Alcoi!

Telegrama

Placa de fusta que es va posar l’any 2012 per a representar el Telegrama que els Reis Mags d’Orient escriuen cada any a la població d’Alcoi des del seu Palau en la ciutat de Betlem, ubicada en el Pròxim Orient.

En aquest cas, el telegrama és de l’any 2012, en el qual esl Reis Mags van anunciar que arribarien a Alcoi el dia 5 de gener a les 18:30 de la vesprada carregats amb grans quantitats de joguets.

És important mencionar que aquesta placa té un valor simbòlic i cultural molt alt per a la ciutat d’Alcoi pel fet que aquesta és el lloc de naixement de la Cavalcada de Reis Mags més antiga d’Espanya i probablement del món, ja que la primera cavalcada alcoiana documentada és de l’any 1866.

La fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a la façana de la casa del Carrer Verge Maria nº 34, la qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

Dos dels músics alcoians més importants!

Carrer Músics Gonçal Blanes i Josep Carbonell

Aquesta fotografia mostra els carrers de dos dels músics alcoians més rellevants.

Gonçal Blanes Colomer (1882-1963) va ser un metge i un compositor que va nàxier a Alcoi l’el dia 11 de novembre de 1882. Des de la seua infantesa va sentir gran admiració per la música i per això va cursar estudis de solfeig amb el mestre don Julio Laporta. Més tard, quan va acabar el batxillerat, se’n va anar a València a estudiar la carrera de medicina i quan va acabar aquesta carrera va tornar a Alcoi, on es va dedicar bàsicament a la música, en la qual va tindre èxit amb obres com ” Nostàlgia Mora ” o “El fandango de Barxell “.Finalment, va morir a la mateixa ciutat d’Alcoi el 14 de desembre de 1963. I el 13 d’octubre de 1970, Alcoi li va rendir homenatge posant el seu nom ” Músic Gonçal Blanes ” a un nou carrer obert en l’anomenada Foia Valor .

I Josep Carbonell Garcia (1890-1957) va ser un músic, militar i destacat compositor que va nàixer a Alcoi el dia 1 de gener de 1890. El 1921 va ser nomenat director i va composar pasdobles dedicats a la Creu Roja com “El portalliteres “, ” Heroïcitat ” o ” La Creu Roja a Alcoi “. Més tard, l’any 1926, Carbonell se’n va anar a dirigir la Banda Nova del Iris, on va ocupar el càrrec de subdirector durant molts anys, pràcticament fins al 1955, i va composar amb èxit obres com “Ana Maria”, ” Isa”, “Antonio Pellicer”, “Caminant pel desert” o “Comparsa de Llana”. Finalment, va morir el 26 d’agost de 1957.

Aquesta fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 en la rotonda del Carrer El Camí, concretament en el cantó que entrecreua els carrers Músic Gonçal Blanes i Músic Josep Carbonell, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

Commemoració alcoiana del 25è aniversari Constitució Espanyola!

Placa Constitució Espanyola Alcoi

Placa de marbre que l’alcalde Jordi Sedano Delgado, juntament amb l’aprovació de la majoria de la resta de regidors de l’Ajuntament i de la majoria de la població d’Alcoi, van ordenar posar en la Plaça de la Constitució (la “Rosaleda”) el dia 6 de desembre de l’any 2003, precisament el dia de la Constitució Espanyola per a commemorar i celebrar el 25 aniversari de la Constitució Espanyola de 1978.

La fotografia fou realitzada el dia 23 de desembre del 2013 en la Plaça de la Constitució, també coneguda com “La Rosaleda”, la qual pertany al barri de l’Eixample, 03803, Alcoi (Alacant).

Els radioaficionats alcoians també tenen dret a tenir una placa pròpia!

Radioclub comarcal d'Alcoi

Aquesta placa de plàstic fa referència al Radioclub comarcal d’Alcoi i indica que justament on es troba aquesta placa es localitza també la seu d’aquest club. El Radioclub comarcal d’Alcoi és una sociedat cultural local no lucrativa i que forma part de la Unió de Radioaficionats Espanyolsla (U.R.E) de la Secció Local d’Alcoi i que pertany a la Secció Comarcal alcoiana.

Aquesta societat té una dial en la ràdio local d’Alcoi en la qual emiteix un programa i a més, també ofereix cursos de formació de radiofonia i telegrafia. A més, en l’entorn alcoià és una emisora prou coneguda.

Aquesta fotografia fou presa el dia 23 de desembre del 2013 en la façana d’una casa localitzada en el Carrer Pintor Cabrera, el qual pertany al barri de l’EIxample, 03801, Alcoi (Alacant).

Un lloc alcoià especial sempre ha de tenir una placa especial i original!

Casal de Sant Jordi

Veiem de nou una nova al·lusió i referència al conegut Casal de Sant Jordi, i és que en Alcoi les festes de moros i cristians són les festes culturals més importants perquè estan vinculades amb la seua història i amb el seu patró: Sant Jordi. En aquest cas, ens trobem amb una placa antiga de ceràmica que també es troba en el mateix edifici del Casal.

Si ens fixem detingudament en la placa, podem observar clarament les lletres “Casal de Sant Jordi” que indiquen que en eixa casa es localitza el Casal, però a més, aquestes lletres estan acompanyades per l’emblema alcoià de les festes de moros i cristians representat amb un escut amb la creu cristiana i la mitja lluna musulmana, i per l’emblema de la ciutat d’Alcoi representat amb un escut coronat amb el castell, la creu cristiana i la senyera.

I com ja he mencionat abans, el Casal de Sant Jordi és un edifici social on es troba la seu de l’Associació de Sant Jordi des de 1954 inaugurant-se com a tal en 1961, ja que abans d’aquestes dates era una casa anomenada “casa merita”, la qual pertanyia a la família Jordà. A més, cal afegir que ací es trobava l’antic Museu de la Festa, el qual ha sigut recentment traslladat a una casa del costat. Per últim, podem veure que el Casal conserva la típica forma de la típica casa alcoiana tradicional feta amb materials calcaris i amb grans balcons de ferro.

La fotografia es va realitzar el dia 23 de desembre del 2013 en la façana del Casal de Sant Jordi, situat en el Carrer Sant Miquel nº 33, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

Els Reis d’Espanya tampoc s’han volgut perdre la increïble Ciutat dels Ponts!

Placa Rei Juan Carlos visita Alcoi

Placa de d’or i marbre on veiem gravat amb lletres daurades en el marbre que el dia 3 de desembre de 1976 els Reis d’Espanya van honrar la ciutat d’Alcoi amb la seua visita. A més, a la placa estan gravats també els noms de les Seues Majestats els Reis d’Espanya Joan Carles I i la seua esposa Sofia com a mena de signatura.

Aquesta visita va ser molt especial per a la ciutat d’Alcoi ja que es va produir en un context en què ja no imperava el franquisme sinó la democràcia. Com  a anècdota principal, cal mencionar i destacar que els Reis d’Espanya es van quedar sorpresos per la gran quantitat de ponts que Alcoi ja tenia en aquells moments.

Aquesta fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a l’interior de l’Ajuntament d’Alcoi, que es troba en la Plaça d’Espanya, la qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

Homenatge en memòria d’Antoni Samper

Placa Antoni Samper

Ara podem observar una placa metàl·lica, decorada amb els símbols característics de les Corts Valencianes, que els principals representants de la Mesa de les Corts Valencianes van otorgar a Alcoi en record del diputat alcoià Antoni Samper i amb motiu de celebració del bicentenari de Constitució de Cadis quan aquests van visitar la ciutat el dia 5 de maig de 2012.

Antoni Samper Samper (1744-1812) va ser un enginyer militar i un diputat polític valencià que va tindre un paper primordial i cabdal en la redacció i l’elaboració de la Constitució de Cadis ja que va ser un dels seus ponents principals, que a més i per desgràcia, va morir en eixe mateix any.

La fotografia fou feta el dia 23 de desembre del 2013 a l’interior de l’Ajuntament d’Alcoi, que es troba en la Plaça d’Espanya, la qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

De Vila d’Alcoi a “Lleial” Ciutat d’Alcoi

Leal Ciudad de Alcoy

En aquesta imatge podem veure la placa de marbre i or en què estan gravades en or les afalagadores paraules que la Reina Isabel II li va dedicar a la Ciutat d’Alcoi des de la seua expressa voluntat el dia 28 de febrer de 1844, ja que va declarar que des d’aquell moment en endavant, la Vila d’Alcoi passaria a anomenar-se i titular-se oficialmentLleial Ciutat d’Alcoi per sempre.

Els motius principals d’aquesta dedicació i aquest afalagament van ser que Alcoi era una ciutat que en aquells moments estava evolucionant i experimentant grans canvis arran de la Revolució Industrial, és a dir, estava industrialitzant-se ràpidament, de manera que Isabel II va veure en Alcoi un gran potencial econòmic i industrial que comportarien i permetrien un gran desenvolupament econòmic i industrial del país.

Fotografia que fou realitzada el dia 23 de desembre del 2013 a l’interior de l’Ajuntament d’Alcoi, que es troba en la Plaça d’Espanya, la qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

El lloc de naixement de la Corporació Musical més antiga d’Alcoi!

La Primitiva Alcoi

En aquesta imatge podem veure una placa de marbre de juny del 1945 que indica que en la mateixa casa on està situada es va fundar el 1830 la Il·lustre Corporació Musical “La Primitiva”, la qual és la banda i la corporació musical més antiga de la història d’Alcoi. Les lletres estan acompanyades de l’escut de la corporació, el qual és un arpa de mà en el fons de l’emblema i escut d’Alcoi.

Els orígens exactes d’aquesta corporació musical són desconeguts però s’especula que va nàixer a partir de la formació dels músics de la capella musical del segle XVIII de la Vila d’Alcoi. Actualment, constitueix una banda molt nombrosa i molt llorejada i amb una gran història que té la seu en el CIM Apolo del Carrer La Cordeta.

Fotografia que es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a la façana del Carrer Sant Nicolau nº 6, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

Homenatge a aquells que van fer possible la cavalcada de reis mags més antiga d’Espanya!

Placa Reis Mags

Aquesta imatge fa referència a una placa de marbre i amb els símbols de l’escut d’Alcoi i l’estrella i els reis mags en or, que rendeix homenatge a la Penya “El Panerot”, la qual va ser una antiga societat recreativa que tenia la seua seu en la mateixa casa on es troba la pròpia placa. La placa es va posar el gener de 1985 per a celebrar el centenari de la primera cavalcada que aquesta penya va organitzar el 1885.

El Panerot, a més, va configurar el acte de la cavalcada tal com és en l’actualidad, amb l’Estrella, els tres Reis Mags i els pages i els torxers, amb les típiques escales com a complement. Així, els membres d’aquesta entitat es van ocupar de la cavalcada, a partir de 1894 amb l’ajuda del Ajuntament fins al 1913, any que van deixar de fer-ho.

Fotografia que es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a la façana d’una de les dues seus de la companyia alcoiana de segurs “Unión Alcoyana Segurs”, que es troba en la Plaça d’Espanya, la qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

Centre d’Esports dedicat a Eduardo Latorre

Placa Eduardo Latorre

Placa metàl·lica de bronze que serveix com a cartell i com a indicador del nom del Centre Esportiu Municipal Eduardo Latorre ja que es troba justament en l’entrada del recinte esportiu.

Eduardo Latorre (1930-2005) va ser un alcoià molt dedicat a les tasques esportives al llarg de tota la seua vida ja que la seua dedicació, atenció i preocupació per l’esport alcoià. En eixe sentit, va ser un dels pioners de l’esport alcoià que van permetre un gran desenvolupament i gran auge de l’esport alcoià. És per això, que el recinte està dedicat exclusivament a ell, en un lloc on abans es trobava l’escorxador de la ciutat.

La fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a l’exterior del Centre Esportiu Municipal Eduardo Latorre, que es troba en l’Avinguda Juan Gil Albert nº 6, on antigament es trobava el “matadero”, elqual pertany al barri de la Zona Nord, 03804, Alcoi (Alacant).

Placa en memòria d’Ovidi Montllor, un dels personatges il·lustres més famosos que ha concebut Alcoi!

Placa Casa Ovidi Montllor

Placa de metall amb un disseny espectacular i increïble que commemora els 70 anys del naixement de l’Ovidi i es va inaugurar el 4 de febrer de 2013 en la façana de la mateixa casa en què va nàixer precisament el 4 de febrer de 1942 aquest famós cantautor alcoià que ens ha donat tant i ens ha produït tantes alegries i tantes emocions positives.

Ovidi Montllor era fill de família obrera alcoiana i per això es va impregnar amb ideals humanistes i llibertaris. Per això i per la seua lluita constant per la llengua i la defensa d’aquesta fins i tot en temps franquistes ja que va mantindre un compromís fort i constant amb el poble i va ser un exemple cívic inoblidable, la Generalitat Valenciana li dóna una alta distinció i Alcoi li confereix la medalla d’or de la ciutat en agraïment a la seua gran aportació a la cultura alcoiana.

La fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a la façana de la casa on va nàixer Ovidi Montllor, la qual es troba al Carrer Sant Joan de Ribera, que pertany al barri del Viaducte, 03801, Alcoi (Alacant).

Inauguració de la remodelació del Mercat de Sant Mateu

Placa Mercat de Sant Mateu

Placa de cristal de plàstic transparent feta i posada al Mercat de Sant Mateu amb la intenció d’agrair al anterior president de la Diputació d’Alacant i vicepresident del Consell de la Generalitat Valenciana Joaquín Ripoll els seus esforços per remodelar i millorar el Mercat de Sant Mateu. Per això, va ser ell qui va inaugurar el nou mercat.

En aquesta remodelació també va ser cabdal la participació de l’alcalde Miguel Peralta Viñesel dia 7 de març de 2003. Des d’aquell moment, el mercat ha funcionat a la perfecció i no ha tornat a patir cap contrtemps ni cap deteriorament més.

Aquesta fotografia fou feta el dia 23 de desembre del 2013 a la part de darrere del Mercat de Sant Mateu, concretament al Carrer Sant Mateu, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

El Mercat de la Zona Nord commemora el 125è aniversari de la Creu Roja a Alcoi

Emblema Mercat Zona Nord

Placa i insígnia que la Creu Roja Espanyola d’Alcoi li va donar el 1998 al Mercat de la Zona Nord en agraïment per la seua col·laboració que ha fet possible que La Creu Roja comlplisca 125 en la ciutat d’Alcoi, des del 1873 fins el 1998.

La placa està formada bàsicament per tres peces de ferro en les quals la Creu Roja agraeix i la col·laboració del Mercat de la Zona Nord i li dedica la insignia i la placa, les qual estan situades sobre un soport de fusta en forma d’escut. Per això, constitueix un record molt preciat per aquest mercat, el qual no el té ben guardat sinó que el té en públic, a la vista de tothom.

Aquesta fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a l’interior del Mercat de la Zona Nord, al que s’accedeix principalment pel  Carrer Arquebisbe Domènech, que pertany al barri de la Zona Nord, 03804, Alcoi (Alacant).

El Mercat de Sant Roc és d’una qualitat excel·lent!

Placa Mercat de Sant Roc

Aquesta placa, atorgada per la Generalitat Valencia i la Unió Europea, ens descriu que aquest mercat té molt bona reputació i això, podria atraure als consumidors, perquè ens dona a entendre que aquest mercat té molt bona qualitat. És una placa que afavoreix al mercat en molts aspèctes. Amb aquesta placa, el Mercat de Sant Roc creix i això és positiu per a qualsevol establiment perquè garanteix encara més els seus serveis.

 

Aquesta fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a l’interior del Mercat de Sant Roc, al que s’accecdeix principalment pel Carrer Espronceda, que pertany al barri de l’Eixample, 03803, Alcoi (Alacant).

El Consell Valencià de Cultura també va visitar la ciutat cultural d’Alcoi!

Placa Consell Valencià de Cultura

Aquesta placa, commemmora la visita del Consell Valencià a Alcoi a l’any 2004. Va ser visitada per aquest Consell, amb el seu president al capdavant, Santiago Grisolia amb el que fou l’alcalde d’Alcoi en eixe moment, Jorge Sedano. Aquesta visita, simbolitza i ens dona a entendre, que la ciutat d’Alcoi és molt important pel seu contingut cultural. És una ciutat amb molta cultura valenciana i que la transmiteix amb les seues tradicions.

 

Fotografia que fou realitzada el dia 23 de desembre del 2013 a l’interior de l’Ajuntament d’Alcoi, que es troba en la Plaça d’Espanya, la qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

En memòria de “Pelletes”, l’alcalde més famós de la història d’Alcoi!

Placa Agustin Albors

 

Agustí Albors, més conegut com “Pelletes”, va ser un polític alcoià, que va ser l’alcalde d’Alcoi. Va ser fill d’un industrial paperer d’idees progressistes. El 1837 va ingresar a la Milícia Nacional i el 1840 al Partit Progressista. Va dirigir la revolució que va patir Alcoi a l’any 1868, i que va presidir la Junta Provisional. Va ser triat alcalde d’aquesta ciutat, i també diputat a Corts en les eleccions generals de 1869. Va ser assassinat durant la Revolució del Petroli a Alcoi i el seu cos va ser arrossegat pels carrers d’Alcoi.

 

Aquest fotografia fou realitzada el dia 23 de desembre del 2013 a l’interior de l’Ajuntament d’Alcoi, que es troba en la Plaça d’Espanya, la qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

Homenatge al conegut polític espanyol i diputat alcoià Canalejas!

Placa José Canalejas

 

José Canalejas, va ser un advocat i polític molt important, nascut a mitjans del segle XIX. és important, perquè va ser President del Govern entre el 1910 i el 1912. Va estar dins del Partit Demòcrata  Progresista i també dins del Partit Liberal. Quan va ser President del Govern, va abolir la contribució de consums, va establir el servici militar obligatori va posar una nova llei anomenada “Llei del Candau”. Va ser assassinat per l’anarquista Manuel Pardiñas el 1912.

La fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a l’interior de l’Ajuntament d’Alcoi, que es troba en la Plaça d’Espanya, la qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

Els perits i enginyers alcoians també estan recordats!

Industrials Alcoi

Aquesta placa, és una gran mostra de que la ciutat d’Alcoi, va ser una ciutat amb una gran potència industrial, desenvolupat durant el segle XIX. Alcoi, era una gran potència en l’industria tèxtil, i junt amb Barcelona, eren de les dos ciutats industrials més importants del moment en la zona del Mediterràni. Alcoi ha tingut moltes fàbriques d’industria i  que encara es conserveixen algunes. Va ser una època en el que Alcoi, va tindre molt d’èxit i a la vegada, molts esdeveniments.

 

La fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a la part inferior d’una columna de marbre localitzada a l’actual Passeig Ovidi Montllor (abans es deia Passeig del Viaducte), que pertany al barri del Viaducte, 03801, Alcoi (Alacant).

 

El metge “Cardona” també mereix ser recordat!

Placa Metge Cardona

El metge Gonçal Salvador Llàcer, més conegut com “Cardona”, va ser un metge molt important  i que la ciutat d’Alcoi, el recorda amb aquesta placa per la seua trajectòria i el seu treball dedicat. Va viure des de principis de segle XX fins a mitjans d’aquest, per tant no va viure molts anys,

 

La fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a un taulell de marbre situat a l’actual Passeig Ovidi Montllor (abans es deia Passeig del Viaducte), que pertany al barri del Viaducte, 03801, Alcoi (Alacant).

 

Els escriptors alcoians reocorden al bibliògraf Gallardo

Placa Bartolome Jose Gallardo

Bartolomé Jose Gallardo fou un bibliògraf nascut a la població de Campanario, situat a Badajoz. Gallardo, va llegir a molts filòsofs il·lustrats del enciclopedisme francès i que el van influir, especialment John Locke i Condillac. La seua obra més important va ser Diccionario crítico-burlesco del que se titula Diccionario razonado manual, escrita el 1811 i que constitueix una de les obres claus de l’anticlericalisme espanyol de la primera meitat del segle XIX. Va morir a Alcoi en 1852.

Fotografia que fou feta el dia 23 de desembre del 2013 a la façana del Carrer Gonçal Barrachina nº 1, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

En memòria del gran mestre Ribera Montes!

Jose Ribera

 

José Ribera Montes, va ser un professor valencià nascut a l’Alcudia, però que va viure la majoria de la seua vida a Alcoi. Ribera Montes va finalitzar els estudis de magisteri el 1892 i a l’any següent, va ser destinat a Alcoi. En 1901, va fundar el Col·legi Lluís Vives i del qual ell seria professor fins 1926. Al Col·legi de Primera Ensenyança González-Hontoria, més coneguts com “les escoles del mestre Ribera”, va implantar dos servicis innovadors en l’època: la cooperativa i l’ètica. Va ser el gran mestre d’Alcoi.

 

Fotografia que fou feta el dia 23 de desembre del 2013 a la façana del Carrer Casablanca nº 7, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

Sant Jordi: un dels símbols i emblemes més representatius d’Alcoi!

Placa Sant Jordi

En aquesta imatge, podem observar la figura de Sant Jordi, que és el patró d’Alcoi. És considerat un dels grans emblemes més represantatius de tot Alcoi, ja que es pot trobar a l’escut i a la bandera de la ciutat d’Alcoi. Sant Jordi és molt popular en Alcoi i és molt identificativa amb aquesta ciutat. Sant Jordi està present en moltes ciutats i banderes del món com l’escut de la ciutat de Barcelona o a la bandera d’Anglaterra (creu de Sant Jordi).

 

Aquesta fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 al Carrer Sant Nicolauet nº 123, per tant, tracta de la façana d’una casa que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

En memòria del compositor alcoià de la primera peça festera!

Casa Juan Cantó Francés

 

En aquesta placa, es fa homenatge a Juan Cantó Francés, perquè va ser el creador de la primera composició musical anomenada “Mahonet” i que es tracta d’un pasdoble. Aquesta composició va estar ben present a la festa dels Moros i Cristians, festa amb molta història i tradició a la ciutat d’Alcoi. Juan Cantó, és considerat el millor compositor alcoià. La seua aportació a la ciutat d’Alcoi és fonamental.

 

Fotografia que es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a la façana del Carrer El Camí nº 1, per tant, es tracta d’una casa que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

Detall d’Alcoi al poeta Echegaray

Alcoi Poeta

José Echegaray va ser un poeta, polític, enginyer, nascut a Madrid el 1832. És un personatge, reconegut especialment en el món de la poesia, encara que també va tindre grans resultats a la resta de les disciplines, i que va guanyar el Premi Nacional de Literatura el 1904, compartit amb Fréderic Mistral. Va realitzar una gran aportació a les matemàtiques i a la física. Alcoi fa un homenatge a Echegaray per la seua trajectòria i aportació.

 

Fotografia que fou feta el dia 23 de desembre del 2013 a la façana d’un edifici del Carrer Echegaray, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

Evidència material del lloc de naixement del poeta alcoià més important!

Placa Joan Valls

 

Aquesta placa, està dedicada a Joan Valls, considerat el poeta més important de la ciutat d’Alcoi. Va viure durant el segle XX i va ser un dels més destacats de la seua generació. Presenta una trajectòria molt llarga i ha rebut premis com el Premi Ciutat de Barcelona, gràcies a l’obra “Paradís en blanc” escita el 1964, el Ciutat de Palma amb “Les roses marginals” escrita el 1965. La seua poesia ha sigut molt important durant aquella època, i ha tingut reconeixements en molts llocs d’aquest país.

 

Aquesta fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a la façana del Carrer Sant Francesc nº 7, que és una casa que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

Casa de la Cultura, Biblioteca i Arxiu Municipal dedicada a Mario Silvestre

Centre cultural-Biblioteca Municipal d'Alcoi

 

En aquesta imatge, podem observar una placa d’un lloc de caràcter municipal, com és la Biblioteca Central i el Centre Cultural d’un alcoià molt important que va ser Mario Silvestre, creador de grups de teatre com La Cazuela. Aquesta biblioteca, presenta arxius de caràcter important i presenta un gran nombre de llibres i un gran nombre de  documents relacionat amb la ciutat d’Alcoi.

 

Fotografia que fou feta el dia 23 de desembre del 2013 a la façana del Centre Cultural Mario Silvestre (també anomenat Casa de la Cultura) ubicat en l’Avinguda del País Valencià nº 1, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

Placa en homenatge a Mario Silvestre Pons

Placa Mario Silvestre Pons Alcoi

 

Aquesta placa, està dedicada a Mario Silvestre Pons, que fou un important personatge alcoià, destacat en la disciplina del teatre. Va ser el fundador del Teatre “La Cazuela”, que va sobreviure a la censura del franquisme (teatre on va estar Ovidi Montllor, Juli Cantó, Juli Mira…etc). Ha rebut alguns premis per la seua trajectòria, com el, “Premio Nacional a directores de Teatro Independiente” el 1970 i el Premi de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana.

 

Fotografia que fou feta el dia 23 de desembre del 2013 a l’interior del Centre Cultural Mario Silvestre (també anomenat Casa de la Cultura) ubicat en l’Avinguda del País Valencià nº 1, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

Obra social en benefici de la tercera edat: Residència Pintor Sala

Placa Residència

 

En aquesta imatge, observem una placa situada a la Residència Pintor Sala en el que exposa que la seua construcció va ser gràcies, a l’obra social de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. Va ser construida a finals dels anys 70 i es una de les poques residències de tercera edat que existeix a la ciutat d’Alcoi i que garanteix una mena bàsica de serveis que ajuden al benestar de les persones majors.

 

Fotografia que fou realitzada el dia 23 de desembre del 2013 a l’entrada de la Residència Pintor Sala ubicada en el Carrer Bisbe Orberà nº 2, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

Si t’agrada la música… ja saps on has d’anar!

Conservatori municipal de música i dansa

En aquesta imatge, observem una placa a la porta del Conservatori de Municipal de Música i Dansa d’Alcoi. És un conservatori que impartix ensenyances elementals de dansa i on l’objectiu principal d’aquest conservatori, és la preparació de la gent al món professional de la dansa, per mitjà de l’accés a les ensenyances professionals que s’imparteixen en altres conservatoris.A més d’impartir una formació elemental, el Conservatori fomenta el desenvolupament i dinamització de la vida artística, així com el cultiu del seu patrimoni cultural.

 

Fotografia que fou feta el dia 23 de desembre del 2013 a la façana del Conservatori Municipal de Música i Dansa localitzat en el Carrer Joan Cantó nº 6, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

Evidència de la remodelació de la “Rosaleda”

Remodelació

 

En aquesta placa, podem observar que es tracta d’una remodelació, concretament, la remodelació de la Plaça de la Constitució, també anomenada “La Rosaleda”. Aquesta remodelació, ha tingut present a figures polítiques importants com el Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, Miguel Peralta i l’alcalde d’Alcoi durant el 2003, que va ser Jorge Sedano Delgado. Va ser remodelat el 30 de juliol del 2003.

 

La fotografia va ser feta el dia 23 de desembre del 2013 en la Plaça de la Constitució, també coneguda com “La Rosaleda”, la qual pertany al barri de l’Eixample, 03803, Alcoi (Alacant).

 

Un centre esportiu inaugurat per dos autoritats de la Diputació d’Alacant!

Complejo Deportivo Eduardo Latorre

En aquesta imatge, podem observar una placa d’inauguració d’un nou complex esportiu, inagurat el 2006, per dos autoritats de gran importància, com el President de la Diputació d’Alacant, Joaquin Ripoll i el Conseller de Justicia, Miguel Peralta. És un gran complex esportiu, ja que presenta molts serveis, com piscines i les seues instal·lacions són modernes en l’àmbit esportiu.

 

 

Aquesta fotografia va ser realitzada el dia 23 de desembre del 2013 a l’interior del Centre d’Esports Eduardo Latorre situat en l’Avinguda Juan Gil Albert nº 6, que pertany al barri de la Zona Nord, 03804, Alcoi (Alacant).

 

L’Ovidi per fi té el passeig que tant es mereixia i un lloc en la història d’Alcoi!

Passeig Ovidi Montllor

 

Ovidi Montllor, va ser un cantautor alcoià molt important del segle XX, i que no soles va ser cantant, sinó també actor, ja que ha participat en moltes pel·lícules. És considerat, un dels personatges històrics més importants d’Alcoi. Va pertànyer al moviment anomenat “Nova Cançó”, que es va desenvolupar durant el franquisme. Va començar la seua trajectòria a Alcoi, amb el grup de teatre La Cazuela i més tard, es va desplaçar a Barcelona on va estar integrat en el moviment de Teatre Independent. Ha sigut guardonat per la seua trajectòria, amb molts premis, ja siga com cantant o actor. 

Aquesta fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 al principi del Passeig Ovidi Montllor, el qual pertany al barri del Viaducte, 03801, Alcoi (Alacant).

 

Els germans més coneguts de la música alcoiana!

Carrer Músics Pérez Monllor

 

Els músics Pérez Monllor, han sigut dels músics més importants de la ciutat d’Alcoi, Estan composats per Ovidi i Hèctor. El músic que va tindre una major fama, ja no soles pel fet de que haja sigut cantant, sinó perquè va ser també actor, va ser la d’Ovidi Montllor, cantant molt popular del País Valencià i que va pertanyer al moviment anomenat “Nova Cançó” que es va a dur a terme durant el franquisme. De totes maneres, tant l’Ovidi com l’Hèctor han sigut dos importants cantants del segle XX.

Aquesta fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 enfront del supermercat Mercadona d’el Carrer El Camí, exactament al Carrer Músics Pérez Monllor, el qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

I ara dos dels industrials més importants de la indústria alcoiana!

Placeta Ferrándiz i Carbonell

Tant Ferrándiz com Carbonell, van ser dos industrials, nascuts a Alcoi, molt importants que van viure els darrers segles, i que van tindre dos fàbriques molt importants que actualment, es troba l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi que està dins de l’Universitat Politècnica de València. Alcoi, va ser una de les forçes industrials a tot el país i aquest dos personatges, van ser dels més importants durant aquella època.

Aquesta fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a la Universitat Politècnica d’Alcoi, la qual es troba en la Placeta Ferrándiz i Carbonell que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

Emili Sala: el pintor més rellevant de l’art alcoià!

Plaça Emili Sala

 

Emili Sala va ser un gran pintor d’origen alcoià, considerat el més important de tot Alcoi. Estudià a l’Acadèmia de San Carlos de València amb el seu cosí Plàcid Francés. Va tindre un reconeixement important a l’Acadèmia de Belles Arts de Roma. Entre les seues obres, destaquen: Bodegó, la Prisión del Príncipe de Viana, Guillem de Vinatea delante de Alfonso IV, Expulsión de los judíos i Novus Hortus. Entre els seus premis més destacats, està la Creu de Sant Miquel i la gran creu de l’Orde d’Isabel Catòlica.

La fotografia fou feta el dia 23 de desembre del 2013 a la Plaça Emili Sala, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

 

Sant Jordi: el Patró d’Alcoi i el símbol i l’emblema de les festes de moros i cristians alcoianes!

Carrer Sant Jordi

Sant Jordi, és el principal patró de la ciutat d’Alcoi. Va ser un militar romà nascut el 270 a Diòspolis i, segons la tradició catòlica, va ser fill de Geronci. Va ser convertit al cristianisme i va morir com a màrtir per no voler abjurar de la seua fe. Fou un dels sants més populars de l’Islam durant l’Edat Mitjana. La seua historicitat, és discutida i no se sap ben cert si va existir. El seu patronatge és molt popular en molts llocs del món, com Alcoi, Catalunya, Anglaterra, Bulgària, Rússia, Portugal, Geòrgia, Hongria…etc.

La fotografia fou feta el dia 23 de desembre del 2013 al Carrer Sant Jordi, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

Rigobert Albors: un industrial que era familiar de “Pelletes”

Carrer Rigobert Albors

 

Rigobert  Albors va ser un industrial i financer molt important durant el segle XIX a Alcoi. Va ser el cofundador d’una de les empreses més importants d’Alcoi,         “Unión Alcoyana de Seguros”. Rigobert Albors va aportar moltes coses en aquesta ciutat, com per exemple, la instal·lació de gas i la llum elèctrica a tota la ciutat d’Alcoi. Gràcies a la seua aportació, també es va crear el “Monte de Piedad”. Va ser familiar del que va ser alcalde durant la Revolució del Petroli, Agustí Albors, conegut com a “Pelletes”.

La fotografia fou feta el dia 23 de desembre del 2013 al Carrer Rigobert Albors, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

El compositor i músic alcoià que va inaugurar la música festera!

Carrer Joan Cantó

 

Joan Cantó va ser un personatge alcoià molt important, nascut a mitjans del segle XIX. Fou un compositor i pedagog valencià molt important, ja que va ser l’autor de la primera peça composta essencialment per a la festa de Moros i Cristians, anomenada pas-doble Mahomet. Inicià la seua formació amb el seu pare, que també va ser músic, Francesc Cantó i el 1876 es va traslladar cap a Madrid on va estudiar amb Emilio Arrieta a l’Escola Nacional de Música, on va obtenir diversos premis. Algunes de les seues obres són: Misa en Do mayor a dos voces, El pardalot, La rosa i Polaka.

Aquesta fotografia va ser realitzada el dia 23 de desembre del 2013 al Carrer Joan Cantó, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

 

Anselm Aracil: un dels industrials més importants de la indústria d’Alcoi

Carrer Anselm Aracil

Anselm Aracil va nàixer a Alcoi el 1833. Alcoi va ser un dels principals motors de la industria en aquest país, ja que estava especialitzat en l’industria tèxtil. Anselm Aracil va ser un empresari molt important durant aquella època a Alcoi, ja que fou un dels primers empresaris del ram de teixits d’aquella època. Aracil, va proveir mantes i draps per a la vestimenta de la Guàrdia Civil, carrabiners i exèrcit. Va tenir molt bona relació amb el que va ser President del Govern durant dos anys, José Canalejas, i ha sigut distingit amb l’Orde d’Isabel la Catòlica.

 

Fotografia feta el dia 23 de desembre del 2013 al Carrer Anselm Aracil, el qual pertany al barri de l’Eixample, 03803, Alcoi (Alacant).

 

Ferran Cabrera: un gran pintor alcoià

Carrer Pintor Cabrera

 

Ferran Cabrera fou un pintor alcoià que va viure entre els segles XIX i XX. Va ser deixeble d’un altre pintor alcoià molt important com Llorenç Casanova i va ser condeixeble del gran pintor valencià Joaquim Sorolla a la Reial Acadèmia de les Belles Arts Sant Carles a València. Els seus estudis, van ser majoritàriament, a Madrid, concretament a San Fernando on es troba la Reial Acadèmia de Belles Arts. Les seues obres són característiques del luminisme valencià (XIX-XX). Va ser autor d’obres com Sermó Soporífer, Huérfanos, Mors in Vita, Al abismo, El santo del abuelo.

 

La fotografia fou feta el dia 23 de desembre del 2013 al Carrer Pintor Cabrera, que pertany al barri de l’Eixample, 03803, Alcoi (Alacant).

 

Na Saurina d’Entença: una antiga senyora alcoiana amb molt poder econòmic

Carrer Na Saurina d'Entença

Na Saurina d’Entença, va ser filla del matrimoni entre Berenguer V d’Entença i Galbors de Montcada i va viure entre els segles XIII i XIV. Aquesta dona, va pertànyer a la dinastia dels Entença, establida a la Corona d’Aragó, concretament, a la Franja del Ponent. Es va establir, durant molt de temps, al castell de Móra. L’espòs de Saurina, va ser Roger de Llúria, amb el que es va casar a l’any 1291, però que es va quedar vídua el 1305. El 1325, va obtenir com a possessions, el castell, la vall de Seta, Calp, Altea, El Puig, la vall de Travadell i alguns habitatges de Gandia i Dénia. També va fundar el monestir de clarisses a Xàtiva on ella volia la seua sepultura.

Fotografia que fou feta el dia 23 de desembre del 2013 al Carrer Na Saurina d’Entença, més conegut amb el simple nom de Carrer Entença, el qual pertany al barri de l’Eixample, 03803, Alcoi (Alacant).

 

Al Azraq: el principal enemic i la principal amenaça dels cristians alcoians!

Plaça Al-Azraq

Al-Azraq, va ser un cabdill d’origen andalusí, que va provocar tres revoltes mudèjars al sud del Regne de València. Es va convertir en el senyor mudèjar més important del segle XIII i es pensa que les Festes de Moros i Cristians d’Alcoi, té el seu origen en les commemoracions de les revoltes d’Al-Azraq. Va estar molt de temps a les corts d’Aragó, València i Granada i va tindre molt bona amistat amb el rei Jaume I el Conqueridor i també amb el Rei Alfons X el Savi de Castella.

 

Aquesta fotografia fou feta el dia 23 de desembre del 2013 a la façana de l’edifici dels jutjats d’Alcoi, que s’ubica en la Plaça Al-Azraq, la qual pertany al barri de la Zona Nord, 03804, Alcoi (Alacant).