Casa de la Cultura, Biblioteca i Arxiu Municipal dedicada a Mario Silvestre

Centre cultural-Biblioteca Municipal d'Alcoi

 

En aquesta imatge, podem observar una placa d’un lloc de caràcter municipal, com és la Biblioteca Central i el Centre Cultural d’un alcoià molt important que va ser Mario Silvestre, creador de grups de teatre com La Cazuela. Aquesta biblioteca, presenta arxius de caràcter important i presenta un gran nombre de llibres i un gran nombre de  documents relacionat amb la ciutat d’Alcoi.

 

Fotografia que fou feta el dia 23 de desembre del 2013 a la façana del Centre Cultural Mario Silvestre (també anomenat Casa de la Cultura) ubicat en l’Avinguda del País Valencià nº 1, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).