El Pont de Sant Jordi: el pont emblemàtic de la famosa Ciutat dels Ponts

fff

Placa d’informació orientada als turistes i visitants en què s’explica el Pont de Sant Jordi. Probablement, el Pont de Sant Jordi és el pont referència d’Alcoi, també coneguda com la Ciutat dels Ponts per la gran quantitat de ponts que té, és a dir, és el pont més conegut d’aquesta ciutat. El pont està constituït i construït amb ciment armat encofrat i els seus quatre soports (pilars) principals estan fets de carreus i maçoneria.

El Pont de Sant Jordi, també conegut com Pont Nou, és d’estil modernista i presenta una altura total de 42 metres i una longitud total de 156 metres que connecten el barri de l’Eixample amb el barri del Centre Històric, i a més, es troba sobre el riu Riquer, que una mica més endavant dóna lloc alriu Serpis quan s’uneix amb el riu Molinar.

Aquest meravellós pont va començar a construir-se l’any 1925 i finalment, sis anys després, es va inaugurar el 16 de març de 1931 amb una despesa total de 1336824 pessetes, les quals constituïen el pressupost total de l’obra.

Aquesta fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 en un dels extrems del Pont de Sant Jordi, justament entre el Carrer Sant Tomàs i el mateix pont, i per tant, aquest lloc encara pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

El Casal de Sant Jordi: el motor i el cor de la festes alcoianes de moros i cristians

Informació Casal de Sant Jordi

Si veiem la fotografia podem veure que es tracta d’una placa informativa orientada als visitants i turistes ja que està en cinc llengües diferents: castellà, valencià, anglés, francés i alemany, la qual cosa indica la internacionalitat d’Alcoi ja que ens mostra que la ciutat és prou coneguda no sols en l’àmbit regional i nacional, sinó també en l’àmbit internacional. També podem apreciar que Alcoi està aprofitant les noves tecnologies per a potenciar el seu turisme i per això podem veure que cada inscripció compta amb un “codi qr” per a gaudir d’una visita virtual.

Cal mencionar que quan vejam aquest tipus de plaques, hem de saber que han estat impulsades pel turisme i l’ajuntament d’Alcoi en un intent d’aprofitar el gran nivell cultural i patrimonial que té Alcoi per a obrir-lo al públic i potenciar així el turisme alcoià. A més, aquesta obra compta amb l’aprovació de la Generalitat Valenciana, del govern espanyol i fins i tot de la Unió Europea.

Pel que fa a la infraestructura, el Casal de Sant Jordi és un edifici social on es troba la seu de l’Associació de Sant Jordi des de 1954 inaugurant-se com a tal en 1961, ja que abans d’aquestes dates era una casa anomenada “casa merita”, la qual pertanyia a la família Jordà. A més, cal afegir que ací es trobava l’antic Museu de la Festa, el qual ha sigut recentment traslladat a una casa del costat. Per últim, podem veure que el Casal conserva la típica forma de la típica casa alcoiana tradicional feta amb materials calcaris i amb grans balcons de ferro.

La fotografia fou presa el dia 23 de desembre del 2013 a la façana del Casal de Sant Jordi, situat justament al costat del Museu de la Festa, en el Carrer Sant  Miquel nº 33, el qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

L’antic hospital d’Alcoi: el primer temple cristià alcoià

Informació Antic Hospital

Si observem la foto podem  apreciar que també és una placa informativa de l’antic edifici de l’hospital d’Alcoi, el qual va ser el primer temple cristià construït a Alcoi baix la invocació de Santa Maria durant el s.XIII. Es tracta d’una església, situada al costat del cementeri de la vila d’Alcoi, que conserva la portalada principal i una porta lateral cegada que comunica amb el Carrer Verge Maria, els quals són els vestigis romànics més meridionals d’Europa.

Probablement, va ser un edifici gòtic amb elements tardoromànics que conserva la seua estructura primitiva i que va ser ampliat quan la població alcoiana va augmentar. L’edifici tenia diversos usos ja que inicialment es feien les reunions del Consell General, però més tard, va ser tancat al s.XVIII amb la inauguració del nou temple de Santa Maria i així va passar a ser hospital. Posteriorment, en el s.XIX es converteix en Caserna de la Guàrdia Civil fins la dècada dels anys 40 del s.XX. A partir d’aquest moment va ser escola, sobretot de disseny des dels anys 70 fins als anys 90. I actualment està en obres per a ser el nou Palau de Justícia.

Finalment, cal destacar que aquest edifici és molt important sobretot per les relíquies que guardava, de les quals es té constància gràcies a un inventari del 1420. Entre aquestes relíquies destaquen: una pedra del sepulcre de Sant Jordi, un os de Sant Esteve, un os de Sant Cristòfol màrtir, un os de Sant Jeroni, un cabell de Santa Llúcia, un tros de pell de Sant Bartomeu apòstol, un tros de la Vera Creu.

La fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a la façana de l’antic edifici de l’hospital, localitzat en la Placeta de la Mare de Déu dels Desemparats, la qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

La Torre de Na Valora: una infraestructura cristiana simbòlica de l’antiga defensa alcoiana

Informació Torre de Na Valora

A aquesta fotografia podem apreciar una altra placa d’informació sobre la Torre de Na Valora. Aquesta torre és una infraestructura gòtica del segle XIII que va ser construïda entre 1260 i 1275, any en què va començar a formar part del primitiu sistema defensiu de la vila d’Alcoi. A més, la torre està construïda amb una tècnica mixta de tapial i cantonades de carreus tallats de roca traventina.

La Torre de Na Valora poseeix una planta de 6’5 x 5’8 metres i els seus murs tenen una amplària de 1’13 metres, excepte el mur d’ingrés que és de 0’92 metres. Originàriament, aquesta torre comptava amb dos plantes, de les quals la segona es trobava sobre un embigat a 5’45 metres sobre la superfície terrestre, i així la seua alçada total alcançava els 10’2 metres aproximadament. I finalment el terrat amb merlets va ser cobert possiblement per una teulada inclinada exterior. No obstant això, l’element principal de la torre és l’arc apuntat perfecte de 4 metres d’altura i 2’5 metres d’amplària.

Aquesta fotografia fou realitzada el dia 23 de desembre del 2013 a la façana de la mateixa Torre de Na Valora, que es troba molt prop del Carrer Verge Maria, concretament entre aquest carrer i el Riu Serpis, la qual cosa pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).

El Palauet d’Albors: el lloc de residència de la família del famós alcalde alcoià Agustí Albors

Informació Palacete de Albors

Aquesta fotografia fa referència a l’última placa informativa del blog, la qual ens parla del Palauet d’Albors, que va ser una vivenda construïda el 1873 por encàrrec de l’industrial Rigobert Albors Monllor, qui va donar a la vila d’Alcoi gran part dels terrenys que actulament ocupa la Plaça del Pintor Gisbert.

L’edificació d’aquesta casa coincideix amb l’inici de la revolta obrera coneguda amb el nom de “Revolució del Petroli”, amb l’objectiu de reclamar millores en el sou i en les condiciones laborales dels obrers, però per desgràcia, aquest fet va tindre tràgiques conseqüències per a la població alcoiana, que van culminar amb l’assassinat de “Pelletes” com a esdeveniment i element cabdal.

Per últim, cal destacar que el Palauet és d’estil classicista i eclèctic, i consta d’un semisoterrani, un porxi (golfes) i un total de tres plantes, destacant el gran balcó amb balustrada de pedra i una prominent cornissa amb balaustrada i un rellotge central.

La fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 en la façana del mateix edifici situat en la plaça Pintor Gisbert, més coneguda amb el simple nom del “Parterre”, que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).