Si no treballes al mercat… no pots entrar!

Cartell Mercat Zona Nord

Lletrer del Mercat de la Zona Nord, el qual és una mena d’avís que informa a la gent i a les persones que passen per aquest lloc que no pot passar si és una persona aliena al mercat, és a dir, una persona que no treballa al mercat.

La informació en lletra negreta està acompanyada del típic símbol de prohibit el pas que fa referència a la senyal roja que hi ha a les zones transitables. Per tant, es tracta d’un lletrer molt explícit que mostra la privacitat d’aquest mercat prou transitat i visitat.

Aquesta fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a la façana de la part de darrere de càrrega i descàrrega del Mercat de la Zord, situat en el carrer  Ausiàs March, el qual pertany al barri de la Zona Nord, 03804, Alcoi (Alacant).

Més et val que no deixes qualsevol tipus de caixa en els passadissos del Mercat de la Zona Nord…

Cartell Mercat

 

En aquest cartell, podem veure que es tracta d’un missatge d’avís, sobre les caixes, ja que no es poden deixar als passadissos del mercat. Pot ocasionar molèsties als usuaris o consumidors que van a realitzar una compra al Mercat de la Zona Nord. Els estrets passadissos i la gran quantitat de gent que realitza les seues compres en aquest mercat, fa que no es puga deixar les caixes en els passadissos, per evitar molèsties.

 

Aquesta fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a l’interior del Mercat de la Zona Nord, al que s’accedeix principalment pel  Carrer Arquebisbe Domènech, que pertany al barri de la Zona Nord, 03804, Alcoi (Alacant).