I ara dos dels industrials més importants de la indústria alcoiana!

Placeta Ferrándiz i Carbonell

Tant Ferrándiz com Carbonell, van ser dos industrials, nascuts a Alcoi, molt importants que van viure els darrers segles, i que van tindre dos fàbriques molt importants que actualment, es troba l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi que està dins de l’Universitat Politècnica de València. Alcoi, va ser una de les forçes industrials a tot el país i aquest dos personatges, van ser dels més importants durant aquella època.

Aquesta fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a la Universitat Politècnica d’Alcoi, la qual es troba en la Placeta Ferrándiz i Carbonell que pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).