La prova definitiva de la declaració del Museu Arqueològic d’Alcoi com a monument d’interès artístic nacional!

Placa Monument Artístic

Aquesta placa de pedra va ser una prova del nomenament, reconeixment i declarament del Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó com a Monument d’Interès Artístic Nacional i Bé d’Interès Cultural l’any 1962 mitjançant un decret amb la intenció de protegir les seues col·leccions i els seus immobles, que es resumeixen en materials arqueològics alcoians del paleolític superior, el neolític, l’edat del bronze, l’època ibèrica, l’època romana o andalusina, petites col·leccions de fotografies i de materials paleontològics alcoians, així com una biblioteca de l’arqueologia alcoiana.

El Museu arqueològic Municipal Camil Visedo d’Alcoi és un centre expositiu dedicat a la investigació i divulgació dels vestigis arqueològics trobats a la ciutat d’Alcoi i la seua rodalia. Està situat en l’antiga Casa de la Vila de la ciutat (seu de l’ajuntament fins a 1835), la qual és construcció renaixentista del segle XVI, concretament el 1572 per José Terol com a seu de la Casa de la Vila.

El museu té una planta en forma d’ “L” com a conseqüència de la unió de dos parts en angle recte: la part més antiga, a l’esquerra, té una façana massissa amb carreus de pedra on s’obri la portada d’arc de mig punt, mentre que la part part més allargada compta amb un pòrtic obert a la plaça amb cinc arc de mig punt sobre columnes d’ordre toscà i un segon pis amb finestres d’embocadura classicista. En la unió d’ambdues parts se situa l’escala que dona accés a les sales superiors.

La fotografia es realitzà el dia 23 de desembre del 2013 a la façana del Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó, situat en la Placeta del Carbó, la qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).