Don Bosco, patró dels Salesians d’Alcoi

Don Bosco Alcoi

Si ens fixem a la fotografia, podem observar que hi ha dues plaques oficials que fan referència a un mateix personatge: Don Bosco. Tradicionalment, Don Bosco ha sigut el patró de l’església i la parròquia dels Salesians d’Alcoi i per això aquestes plaques estan a la sortida de l’església parroquial dels Salesians com una mena d’homenatge i de commemoració del valor i de la importància que Don Bosco ha tingut per a aquesta ordre religiosa (Salesians), la qual és una de les més antigues de la història d’Alcoi.

Com podem apreciar, la placa de dalt, que està composada bàsicament de bronze i hi va ser posada el 22 de maig de l’any 2010, és un clar reflex d’homenatge a aquest personatge religiós ja que posa: “Alcoy a Don Bosco”; mentre que la placa de baix està composada per cristal de plàstic transparent i commemora la visita de la reliquia de Don Bosco a aquest lloc els dies 21 i 22 d’octubre de 2012.

La fotografia fou feta  el dia 23 de desembre del 2013 a la part inferior de l’estàtua de Don bosco, situada a l’exterior de l’església dels Salesians, que es localitza en la plaça Mossén Josep, la qual pertany al barri del Centre Històric, 03801, Alcoi (Alacant).