Categories
Dispositius/Dispositivos Presentaciones / Presentacions

Presentaciones portátiles con eFlash

eFlash_ico

Tipo / Tipus: Presentaciones portátiles / Presentacions portàtils
Precio / Preu: 100 €
Disponibilidad / Disponibilitat: Disponible para su préstamo /Disponible per al seu préstec
S.O.: Microsoft® Windows
Idioma: Inglés / Anglés
Web: http://www.procare.com.tw/