Categories
Creació de continguts / Creación de contenidos Presentaciones / Presentacions Videotutorials

5 eines per a capturar la pantalla

screencastGravar el que ens apareix en la pantalla de l’ordinador té més utilitats de les que puguem veure de primeres: podem gravar una presentació de diapositives amb la nostra veu, gravar guies o tutorials per a ensenyar com funciona una aplicació informàtica, corregir documents (de text, imatge, etc.) i incorporar-hi les correccions de veu, etc. Per a gravar-ho no sempre necessitem comprar un programa caríssim (Screenflow, per exemple). També hi ha alternatives gratuïtes molt efectives. Hui et presentem una selecció de les millors eines de screencasting.

1. Screencast-o-matic: un screencaster en línia (i gratuït) que ens permet gravar tots els vídeos que vulguem d’un màxim de 15 minuts cada un. El més senzill d’usar. Podem seleccionar una part de la pantalla, tota, inserir-hi un quadre amb la imatge de la webcam, etc. En la versió gratuïta té una discreta marca d’aigua (com podeu veure en el vídeo a continuació). La versió Pro, bastant econòmica (uns 15 dòlars per any), és molt potent: elimina el límit de minuts per vídeo, la marca d’aigua, incorpora un editor, etc.

2. Webinaria: un screencaster per a descarregar a l’ordinador. Sense marca d’aigua.

3. Screenr: més screencasters en línia, ara amb una durada màxima per gravació de 5 minuts.

4. Apowersoft: screencaster en línia molt potent. Com a curiositat, a diferència d’altres screencasters, permet gravar l’àudio del micro i també el del sistema.

5. Debut Video Capture: gravador de pantalla molt potent, en versió per a escriptori, que va incorporat a un extens paquet d’edició de vídeo. Si aprens a usar-ho tot junt pots fer filigranes.

Idees per a la docència i la gestió

1. Correcció de materials: quan ens enfrontem a materials en línia, la correcció és una cosa complicada. Bé, sempre que no tinguem a mà un screencaster. Observa.

Screenshot: es pot fer una captura de la imatge d’un blog o web i anotar-la amb marques. Després podem explicitar amb un screencast el feedback a partir d’eixes marques.

Screencast sobre vídeo: sobretot serveix per a indicar aspectes d’imatges, situacions, gestualitat si són vídeos de persones, etc.

2. Tutorials: la gravació de pantalla és una opció ràpida i efectiva per a ensenyar com funciona una aplicació, un tràmit en web, etc.

3. Presentacions de diapositives: es pot projectar una presentació de diapositives en el monitor (a pantalla completa) amb l’explicació en veu.

Si tens alguna proposta més, llança-la en els comentaris. 😉

Categories
Aplicacions/Aplicaciones LMS

Online Audio Recording para Moodle

LogoOnline Audio Recording es un módulo de actividad que nos permite proponer tareas en las que los estudiantes tienen que enviarnos una grabación de audio. Este tipo de tareas es de uso frecuente en asignaturas de aprendizaje de idiomas, para que los profesores puedan evaluar aspectos relacionados con la pronunciación y entonación.

Este módulo no forma parte de la distribución estándar de Moodle, por lo que es necesario que el administrador del sistema lleve a cabo su instalación para poder utilizarlo.

Los ejemplos mostrados en este post corresponden a una instalación de Moodle 2.2.3+ con el filtro “Conectores multimedia” conectado.


Online Audio Recording és un mòdul d’activitat que ens permet proposar tasques en les quals els estudiants han d’enviar-nos un enregistrament d’àudio. Aquest tipus de tasques és d’ús freqüent en assignatures d’aprenentatge d’idiomes, perquè els professors puguen avaluar aspectes relacionats amb la pronunciació i entonació.

Aquest mòdul no forma part de la distribució estàndard de Moodle, per la qual cosa és necessari que l’administrador del sistema duga a terme la seua instal·lació per a poder utilitzar-ho.

Els exemples mostrats en aquest post corresponen a una instal·lació de Moodle 2.2.3+ amb el filtre “Connectors multimèdia” connectat.