Categories
Aplicacions/Aplicaciones Creació de continguts / Creación de contenidos General

Grava la pantalla del mòbil

screencast_smartphoneSi tens actualitzat el sistema Android a la versió 5.0 (Android Lollipop), pots gravar un vídeo del que veus en la pantalla. Els screencasts són perfectes per a ensenyar com funciona una aplicació o quins passos s’han de seguir en algun procediment. Fins ara, per a poder gravar el que feies en un mòbil necessitaves fer un root en el mòbil, amb la qual cosa perdies la garantia. Amb l’Android Lollipop ja no és necessari. Prova les dos aplicacions gratuïtes que et recomanem per a gravar screencasts: SCR Screenrecorder 5+ i Ilos Screenrecorder.

Categories
Creació de continguts / Creación de contenidos Presentaciones / Presentacions Videotutorials

5 eines per a capturar la pantalla

screencastGravar el que ens apareix en la pantalla de l’ordinador té més utilitats de les que puguem veure de primeres: podem gravar una presentació de diapositives amb la nostra veu, gravar guies o tutorials per a ensenyar com funciona una aplicació informàtica, corregir documents (de text, imatge, etc.) i incorporar-hi les correccions de veu, etc. Per a gravar-ho no sempre necessitem comprar un programa caríssim (Screenflow, per exemple). També hi ha alternatives gratuïtes molt efectives. Hui et presentem una selecció de les millors eines de screencasting.

1. Screencast-o-matic: un screencaster en línia (i gratuït) que ens permet gravar tots els vídeos que vulguem d’un màxim de 15 minuts cada un. El més senzill d’usar. Podem seleccionar una part de la pantalla, tota, inserir-hi un quadre amb la imatge de la webcam, etc. En la versió gratuïta té una discreta marca d’aigua (com podeu veure en el vídeo a continuació). La versió Pro, bastant econòmica (uns 15 dòlars per any), és molt potent: elimina el límit de minuts per vídeo, la marca d’aigua, incorpora un editor, etc.

2. Webinaria: un screencaster per a descarregar a l’ordinador. Sense marca d’aigua.

3. Screenr: més screencasters en línia, ara amb una durada màxima per gravació de 5 minuts.

4. Apowersoft: screencaster en línia molt potent. Com a curiositat, a diferència d’altres screencasters, permet gravar l’àudio del micro i també el del sistema.

5. Debut Video Capture: gravador de pantalla molt potent, en versió per a escriptori, que va incorporat a un extens paquet d’edició de vídeo. Si aprens a usar-ho tot junt pots fer filigranes.

Idees per a la docència i la gestió

1. Correcció de materials: quan ens enfrontem a materials en línia, la correcció és una cosa complicada. Bé, sempre que no tinguem a mà un screencaster. Observa.

Screenshot: es pot fer una captura de la imatge d’un blog o web i anotar-la amb marques. Després podem explicitar amb un screencast el feedback a partir d’eixes marques.

Screencast sobre vídeo: sobretot serveix per a indicar aspectes d’imatges, situacions, gestualitat si són vídeos de persones, etc.

2. Tutorials: la gravació de pantalla és una opció ràpida i efectiva per a ensenyar com funciona una aplicació, un tràmit en web, etc.

3. Presentacions de diapositives: es pot projectar una presentació de diapositives en el monitor (a pantalla completa) amb l’explicació en veu.

Si tens alguna proposta més, llança-la en els comentaris. 😉

Categories
Videotutorials

Adobe Captivate

Captivate es el software de Adobe desarrollado para la creación de contenidos para aprendizaje a distancia. Mediante este programa podremos realizar simulaciones y demostraciones de software, presentaciones, cuestionarios aleatorios y rutas de aprendizaje, todo basado en el formato swf (aunque nos da algunas alternativas a este formato).

La última versión disponible es la 5.5, aunque aquí mostraremos las funcionalidades de la versión 4, que es la versión instalada en las aulas de la fragUA a disposición del profesorado.


Captivate és el programari de Adobe desenvolupado per a la creació de continguts per a aprenentatge a distància. Mitjançant aquest programa podrem realitzar simulacions i demostracions de programari, presentacions, qüestionaris aleatoris i rutes d’aprenentatge, tot basat en el format swf (encara que ens dóna algunes alternatives a aquest format).

L’última versió disponible és la 5.5, encara que ací mostrarem les funcionalitats de la versió 4, que és la versió instal·lada en les aules de la fragUA a la disposició del professorat.

 Logo Tipo / Tipus: Capturador de pantalla/ Capturador de pantalla
Precio / Preu: Para ámbito educativo: 349 € (sin iva) / Per a àmbit educatiu: 349 € (sense iva)
Licencia / Llicència: Software propietario / Programari propietari
Disponibilidad / Disponibilitat: Adobe Captivate 4 disponible en equipos de la fragUA / Adobe Captivate 4 disponible en equips de la fragUA
S.O.: Windows y MAC (a partir de Adobe Captivate 5)
Idioma: Español, Inglés… / Espanyol, Anglès
Web: http://www.adobe.com/es/products/captivate.html

Categories
Aplicacions/Aplicaciones Videotutorials

Crea videotutoriales en Mac con ScreenFlow

Los programas que permiten la generación de videotutoriales mediante capturas del escritorio pueden llegar a ser muy útiles para aprender a utilizar herramientas software. Esto es debido a que nos permiten mostrar al usuario, paso a paso, lo que debe hacer para la consecución de una tarea. Podemos mostrar qué menú debe elegir, dónde debe pinchar e incluso diferentes resultados en función de las acciones que realicemos. Uno de estos programas es ScreenFlow, que os presentamos a continuación.


Els programes que permeten la generació de vídeo-tutorials mitjançant captures de l’escriptori poden arribar a ser molt útils per a aprendre a utilitzar eines programari. Açò és a causa que ens permeten mostrar a l’usuari, pas a pas, què ha de fer per a la consecució d’una tasca. Podem mostrar quin menú ha de triar, on ha de punxar i fins i tot diferents resultats en funció de les accions que realitzem. Un d’aquests programes és ScreenFlow, que us presentem a continuació.

ScreenFlow logo

Tipo / Tipus: Capturador de pantalla/ Capturador de pantalla
Precio / Preu: $99
Licencia / Llicència: © Telestream, Inc.
Disponibilidad / Disponibilitat: Software disponible en equipos de la fragUA / Programari disponible en equips de la fragUA
S.O.: Mac OS X Leopard 10.5 or Snow Leopard 10.6
Idioma: Inglés / Anglès
Web: http://www.telestream.net/screen-flow/