Categories
General Productivitat/Productividad

Trau el text d’una imatge o d’un PDF

gogglesHas fet una foto a un cartell i vols extraure’n el text? O has fotografiat la pàgina d’un llibre? T’han enviat un pdf i no saps com pots accedir al text? No premes el botó del pànic. Prova aquestes alternatives i és probable que tot vaja sobre rodes.

1. Goggles:  una aplicació per al mòbil que ens permet fer moltíssimes coses, des de llegir codis QR a buscar què acabes de fotografiar en Google. I, el que més ens interessa: ens permet transformar el text d’imatges en text que podem copiar, apegar, traduir, etc. Prova-la. Et sorprendrà.

2. ExtractPDF: et permet canibalitzar un pdf, literalment. En podràs extraure el text, els tipus de lletra… i les imatges! Eina molt interessant, en línia, amb la limitació del pes de l’arxiu (10 MB) però amb la possibilitat de treballar amb enllaços.

3. Online OCR: extrau el text d’un pdf o una imatge i és capaç de conservar bastant bé els formats originals. Està limitat a 25 pàgines per dia i demana compte d’usuari (gratuït). Molt fi en la faena.

4. Free Online OCR: gratuït i sense limitacions, excel·lent convertidor d’imatges i pdf a text.

5. A-PDF Text Extractor: i si no vols treballar en línia, sempre pots recórrer a aquesta aplicació per instal·lar-la al PC.

 

Per a més aplicacions semblants, mira’t aquest post.

Categories
General Productivitat/Productividad

Busca en diversos PDF alhora

pdf_thumbVols buscar alguna cosa en diversos PDF alhora? És molt fàcil. Amb una senzilla combinació de tecles ho tindràs fet. Si tens l’Acrobat Reader, pots fer-ho com t’indiquem en el vídeo.

 

 

Categories
General

Firma electrónica y sellado de tiempo de un PDF

Cada vez es más frecuente el uso de Internet para la realización de trámites de todo tipo. La solicitud y el envío de documentación se realizan a través de una página web y en formato electrónico. Para que este tipo de operaciones sea seguro se debe garantizar:

  • La identidad de la persona que envía la documentación electrónica.
  • La integridad de la información recibida, es decir, que no ha sido alterada.

Mediante la firma electrónica y los certificados digitales podremos garantizar estos requisitos. Pero, ¿cuales son los pasos a seguir para firmar un documento? En este post aprenderemos a firmar documentos PDF mediante la aplicación web de la ACCV.


Cada vegada és més freqüent l’ús d’Internet per a la realització de tràmits de tot tipus. La sol·licitud i l’enviament de documentació es realitzen a través d’una pàgina web i en format electrònic. Perquè aquest tipus d’operacions siga segur s’ha de garantir:

  • La identitat de la persona que envia la documentació electrònica.
  • La integritat de la informació rebuda, és a dir, que no ha estat alterada.

Mitjançant la signatura electrònica i els certificats digitals podrem garantir aquests requisits. Però, quins són els passos a seguir per a signar un document? En aquest post aprendrem a signar documents PDF mitjançant l’aplicació web de l’ACCV.