Home » General » 1ª pràctica de Psicologia de l’Educació

1ª pràctica de Psicologia de l’Educació

Hui em començat amb la primera de les 10 pràctiques que farem al llarg de l’assignatura Psicologia de l’educació.

Recordeu que per a fer un lliurament correcte de l’activitat, esta ha de presentar-se amb un guió inicial (mapa conceptual) que descriga el contingut del vostre treball. A continuació, introduirem el tema que anem a desenvolupar seguint les referències que ens donen al document de la pràctica i per a tancar el treball, farem una conclusió que incloga la nostra opinió personal a prop del tema tractat.