Home » General » 3ª activitat pràctica Psicologia de l’Educació

3ª activitat pràctica Psicologia de l’Educació

La pràctica 3 versa entorn als errors als que pot avocar-nos la nostra memòria, errors que en ocasions poden anar en contra de la qualitat i  exactitud al hora de recuperar els nostres records, però que son fonamentals per a assimilar la vasta quantitat de informació que rep el nostre cervell al llarg del dia a dia.

Per a analitzar els errors més característics, ens recolzarem en el capítol de REDES “Los 7 pecados de la memoria”, en el que Punset entrevista a Daniel Schacter, psicòleg de la Universitat de Harvard i expert en memòria humana.

Els erros de la memòria descrits per Daniel Schacter a la sua obra son (per omissió i per comissió):

 1. Transitorietat o de transcurs.
 2. Absència de consciencia o distractibilitat.
 3. Boqueix.
  1. Provocatiu: El bloqueig ho provoca el individu per a oblidar una situació desagradable.
  2. Retroactiu: Es involuntari i succeïx a prop de coneiximents previs, tindre informació “a la punta de la llengua” i no aconseguir fer-la conscient.
 4. Atribució errònia: Consistix en records correctament assimilats però que s’atribuïxen a llocs o moments distints, conceptes diferents, etc. Al documental tots recordem  la paraula dolç, quan no ha sigut mencionada en cap moment.
 5. Sugestionabilitat: Molt similar a l’atribució errònia però en este cas influïx significativament la suggestió induït per un altre o per les nostres pròpies creences.
 6. Propensió, sesgo retrospectiu o parcialitat: Definix el com utilitza la nostra memòria els records per adaptar-los a la situació present. Per exemple, si estem passant una època de la nostra vida que percebem com molt negativa i recordem altres etapes que no van ser-ne igual, al fer-ho recordem eixe període també com molt negatiu. Penseu en una parella que durant una baralla, recorden la seua relació sempre sumida en discussions.
 7. Persistència: Consistix en pensaments recurrents que encara que intentem bloquejar tornen a la nostra memòria conscient. Exemple d’açò seria el no poder llevar-nos una cançó del cap i com poc a poc el record de la mateixa va alterant-se; o en un cas més extrem, un pensament que ens angoixa i ens pertorba i cada volta que torna a la nostra memòria conscient es presenta com més angoixant i pertorbador, base este record de processos depressius o altres alteracions cognitives.

Al material audiovisual es descriuen tots ells, menys “percistència”. Per tant, a l’activitat només desenvoluparem el sis primers. Encara i això, incloem al bloc la definició dels errors per comissió i incloem aquest últim concepte com a complement del vostre coneiximet a prop del tema.