Home » General » Pràctica 4 de Psicologia de l’Educació

Pràctica 4 de Psicologia de l’Educació

Projectes educatius de innovació didàctica i pedagògica.

L’activitat suposarà dos sessions pràctiques:

Primerament, es comença l’activitat pràctica definint i clarificant els principis generals a nivell educatiu que podrem observar al documental “Todos iguales, todos diferentes”. Una volta visionat, s’obrira a classe un xicotet debat que permet la reflexió individual i

col·laborativa a prop de aspectes tan significatius al documental com son l’organització del centre escolar, les estratègies didàctiques, les pautes psicopedagògiques aplicades, etc.

Durant la segona sessió, els equips de treball han de respondre a les preguntes plantejades a la fitxa de l’activitat. Han de fer-ho a partir de plantejar un exemple figurat. A més, ha de tancar-se la redacció del treball, donant resposta a mode d’opinió personal, als tres  últims interrogants que  apareixen al que orienta l’activitat pràctica 4.