On es troben els diferents establiments del Mercat de Sant Roc? Aquest mercat disposa de fulls de reclamacions?

Plànol Mercat de Sant Roc

 

En aquesta imatge, podem observar un plànol amb informació sobre la distribució dels establiments que estan dins del Mercat de Sant Roc. Aquest plànol ens facilita i ens ajuda a trobar qualsevol establiment de forma ràpida, ja que està ben estructurada i els colors ens ajuden a diferenciar un tipus d’establiment amb un altre. Amb aquesta informació, una persona ja es pot orientar sense cap problema. És una tècnica que ajuda molt a trobar els establiments.

 

Aquesta fotografia es va fer el dia 23 de desembre del 2013 a l’interior del Mercat de Sant Roc, al que s’accecdeix principalment pel Carrer Espronceda, que pertany al barri de l’Eixample, 03803, Alcoi (Alacant).