Categories
Capítols de llibres Llibres

Exportació del calçat espanyol

Referència:

BERNABEU MAESTRE, JOSÉ M. La industria del calzado en el Valle del Vinalopó. 1ª edición. Departamento de Geografía, Universidad de Valencia: Cooperativa Caja de Crédito de Petrel, Ayto de Petrel, F.I.C.I.A., 1976. ISBN: 84-600-0554-2

Comentari:

Entre les zones d’eixida del calçat espanyol per a la seua exportació a altres mercats, podem destacar el port d’Alacant i l’aeroport de l’Altet, que cobren gran importància degut a que gran part de la producció del calçat espanyol es dona a aquesta província, i que fou motivat sobre tot per la fundació de la FICIA el 1963, passant de tindre un 10,4 % de l’exportació total espanyola el 1964 al 42,2 % el 1972. Alacant es seguida com a zona d’exportació del calçat, per Palma, que suposava a l’any 1972 un 9 % en l’exportació d’aquest producte, Barcelona, que concentra l’exportació del calçat produit a la Vall de l’Ebre, i València que exporta la producció de la seua província i part de la de Castelló de la Plana, on la Vall d’Uixó destaca com un gran centre en la producció del calçat.