Categories
General

Vídeos interactius per a classe inversa

edpuzzle

Treballes amb vídeos en classe? O apliques el mètode de la classe inversa o flipped classroom? Et presentem algunes eines que t’ajudaran molt. Et permetran saber quantes voltes han vist un vídeo, podràs crear qüestionaris autocorrectius, sabràs si els contesten bé o no, els podràs fer competir per a vore qui fa més punts contestant les preguntes d’un vídeo, etc.

Ací van alguns serveis que et permetran fer algunes, moltes o totes les coses que t’hem comentat.

Educanon: pots crear lliçons amb vídeos que continguen preguntes autocorrectives. És un entorn molt atractiu i la manera de treballar és molt intuïtiva, tant per al profe com a per a l’alumne.

Blubbr: et permet crear vídeos amb un format de concurs. S’hi incorporen preguntes que es puntuen segons el temps que s’haja tardat a fer la resposta correcta. Pot incorporar un element molt divertit a la dinàmica de classe.

Edpuzzle: pots crear lliçons amb vídeos i afegir-hi preguntes. Podràs saber també quines seccions de cada vídeo o quin vídeo han vist els alumnes (i quantes voltes).

 

 

 

Categories
Aplicacions/Aplicaciones LMS

Reutilizando preguntas de un curso anterior de Moodle UA

Logo de MoodleCuando se renueva una asignatura en Moodle UA (v. 1.9), en realidad, lo que ocurre es que se crea un nuevo curso con un identificador diferente. Para recuperar los datos de esa asignatura del curso académico anterior, los profesores pueden utilizar las opción “Importar” o crear una copia de seguridad para luego restaurarla.

Los pasos a seguir para realizar una importación, copia de seguridad o restauración correcta se muestran en el videotutorial de Moodle UA.

El problema que podemos encontrar es que, puesto que los datos de usuario no se deben conservar en el nuevo curso académico, no podremos importar directamente los cuestionarios que tuviésemos creados en años anteriores. Lo que sí podemos hacer es utilizar las opciones de importación y exportación de cuestiones que nos ofrece Moodle.


Quan es renova una assignatura en Moodle UA (v. 1.9), en realitat, el que ocorre és que es crea un nou curs amb un identificador diferent. Per a recuperar les dades d’aquesta assignatura del curs acadèmic anterior, els professors poden utilitzar les opció “Importar” o crear una còpia de seguretat per a després restaurar-la.

Els passos a seguir per a realitzar una importació, còpia de seguretat o restauració correcta es mostren en el videotutorial de Moodle UA.

El problema que podem trobar és que, ja que les dades d’usuari no s’han de conservar en el nou curs acadèmic, no podrem importar directament els qüestionaris que tinguérem creats en anys anteriors. El que sí podem fer és utilitzar les opcions d’importació i exportació de qüestions que ens ofereix Moodle.

Categories
Aplicacions/Aplicaciones Fulls de càlcul / Hojas de cálculo General

Cómo sacar partido a tus encuestas

¿Has pasado una encuesta de opinión a tus alumnos? ¿Tienes una hoja de cálculo con un sin fin de valores? No te preocupes, te vamos a ayudar a extraer los datos básicos y a generar gráficas sencillas, para que todos estos datos cobren un poco más de sentido.

Gráfica de ejemplo

Tanto si utilizas la herramienta Encuestas de Campus Virtual, como la herramienta externa proporcionada por el Servicio de Informática de la UA o programas como Google docs que permiten la creación de cuestionarios, es habitual la posibilidad de obtener los resultados de cada cuestionario en formato de hoja de cálculo.

Mediante la hoja de cálculo, trataremos de sintetizar los resultados y, a partir de estos datos sintetizados, crearemos gráficas.


Has passat una enquesta d’opinió als teus alumnes? Tens un full de càlcul amb una infinitat de valors? No et preocupes, t’ajudarem a extraure les dades bàsiques i a generar gràfiques senzilles, perquè totes aquestes dades cobren un poc més de sentit.

Tant si utilitzes l’eina Enquestes de Campus Virtual, com l’eina externa proporcionada pel servei d’Informàtica de la UA o programes com Google docs que permeten la creació de qüestionaris, és habitual la possibilitat d’obtenir els resultats de cada qüestionari en format de full de càlcul.

Mitjançant el full de càlcul, tractarem de sintetitzar els resultats i, a partir d’aquestes dades sintetitzades, crearem gràfiques.