Categories
General

Qüestionaris per a vídeos

zaptionSi t’estàs introduint en el món de la classe inversa, deus haver-te preguntat de quina manera pots fer que els alumnes es miren els vídeos que penges d’una manera més activa. Una de les possibilitats que tens és fer-los un poc més interactius amb preguntes. Hi ha diverses aplicacions que et permetran configurar preguntes que els alumnes hauran de contestar. Te’n presentem quatre.

Zaption et permet crear preguntes de selecció en determinats moments d’un vídeo. Pots veure’n una mostra ací.

Bubblr és una eina pareguda, però incorpora l’element de la competició. Les respostes es puntuen segons els temps que tardes a donar-les i també pots reptar els companys o gent desconeguda. Té un element lúdic molt interessant. Ací tens un vídeo que explica com es creen les fórmules en un full de càlcul.

Metta és un servei més elaborat, ja que incorpora la possibilitat de gestionar els vídeos amb respostes en una plataforma a través de grups d’estudiants. La versió gratuïta és limitada a 30 alumnes només.

Grockit permet crear preguntes obertes en vídeos de Youtube. Una eina que val la pena provar. Podeu veure’n un exemple ací. Amb aquesta eina hem de saber que qualsevol usuari pot contestar i preguntar. Per tant, perdem una miqueta el control sobre l’activitat.

Educanon no és pròpiament una eina per a incloure preguntes en els vídeos. És això i molt més. Converteix els vídeos en autèntics vídeos interactius. I és un servei gratuït! Un espectacle.

Categories
Aplicacions/Aplicaciones LMS

Reutilizando preguntas de un curso anterior de Moodle UA

Logo de MoodleCuando se renueva una asignatura en Moodle UA (v. 1.9), en realidad, lo que ocurre es que se crea un nuevo curso con un identificador diferente. Para recuperar los datos de esa asignatura del curso académico anterior, los profesores pueden utilizar las opción “Importar” o crear una copia de seguridad para luego restaurarla.

Los pasos a seguir para realizar una importación, copia de seguridad o restauración correcta se muestran en el videotutorial de Moodle UA.

El problema que podemos encontrar es que, puesto que los datos de usuario no se deben conservar en el nuevo curso académico, no podremos importar directamente los cuestionarios que tuviésemos creados en años anteriores. Lo que sí podemos hacer es utilizar las opciones de importación y exportación de cuestiones que nos ofrece Moodle.


Quan es renova una assignatura en Moodle UA (v. 1.9), en realitat, el que ocorre és que es crea un nou curs amb un identificador diferent. Per a recuperar les dades d’aquesta assignatura del curs acadèmic anterior, els professors poden utilitzar les opció “Importar” o crear una còpia de seguretat per a després restaurar-la.

Els passos a seguir per a realitzar una importació, còpia de seguretat o restauració correcta es mostren en el videotutorial de Moodle UA.

El problema que podem trobar és que, ja que les dades d’usuari no s’han de conservar en el nou curs acadèmic, no podrem importar directament els qüestionaris que tinguérem creats en anys anteriors. El que sí podem fer és utilitzar les opcions d’importació i exportació de qüestions que ens ofereix Moodle.