Home » General » El Restaurant del Món

El Restaurant del Món

Experiència pràctica amb alumnes de Educació Primaria, mitjançant la que es vol treballar l’empatia respecte a les desigualtats econòmiques i socials al món.

Magnífica activitat per a treballar valors a l’escola.