Categories
Comunicados institucionales

Pla d’actuació del Vicerectorat de Tecnologia e Innovació Educativa per l’any 2010

S’ha publicat en el BOUA de 12 de febrer el Pla d’Actuacions del Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa per a l’any 2010. Aquest pla es pot consultar en http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1409.pdf&c=0 i estableix les següents convocatòries d’ajudes i beques:

-AJUDES A GRUPS D’INNOVACIÓ TECNOLOGICO-EDUCATIVA (GITE) DE LA UA.
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1410.pdf&c=0

-AJUDES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA A TITULACIONS DE LA UA.
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1411.pdf&c=0

-AJUDES PER A LA PUBLICACIÓ D’ASSIGNATURES EN L’OPENCOURSEWARE DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT (OCW-UA) I PER A INCENTIVAR L’AUTOARXIU DE MATERIALS DOCENTS EN EL SEU REPOSITORI INSTITUCIONAL (RUA).
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1412.pdf&c=0

-AJUDES PER A LA CONSTITUCIÓ DE COMUNITATS D’INVESTIGACIÓ EN EL REPOSITORI DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT (RUA) I PER A INCENTIVAR L’AUTOARXIU DE DOCUMENTS PER PART D’AQUESTES.
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1413.pdf&c=0

-CONVOCATÒRIA PREMIS RUA 2010
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1414.pdf&c=0

-AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ I RENOVACIÓ DE PROGRAMARI PER A LA DOCÈNCIA INSTAL•LAT EN AULES INFORMÀTIQUES D’ÚS GENERAL.
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1415.pdf&c=0

AJUDES PER A ELABORAR TESIS, MEMÒRIES DE LLICENCIATURA I D’INVESTIGACIÓ I TREBALLS O PROJECTES DE FINAL DE CARRERA, DE GRAU I DE MÀSTER EN VALENCIÀ (2007-2012).
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1416.pdf&c=0

BEQUES PER A L’ELABORACIÓ DE MATERIALS DOCENTS EN VALENCIÀ PER A LES NOVES TITULACIONS (GRAUS I MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT).
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1417.pdf&c=0

INCENTIUS ALS CENTRES, ALS DEPARTAMENTS I AL PDI PER FER DOCÈNCIA EN VALENCIÀ (CURS 2009/2010).
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1418.pdf&c=0

One reply on “Pla d’actuació del Vicerectorat de Tecnologia e Innovació Educativa per l’any 2010”

Comments are closed.