Categories
Reflexiones personales

La tecnologia no és d’incumbència exclusiva dels tecnòlegs

La tecnologia no és d’incumbència exclusiva dels tecnòlegs
14 d’abril de 2011, “L’espai de”, Xarxa Vives d’Universitats

Sovint em conviden a parlar o escriure sobre la tecnologia en educació. I encara que sobre aquest tema podria estendre’m, hi ha molt escrit i molt bo, i explicat millor que jo podria fer-ho. Així que he capgirat els termes i en aquest cas reflexionaré sobre l’educació en tecnologia, que em preocupa molt més.
Les tecnologies de la informació han evolucionat vertiginosament en els últims temps. I encara que tenen molt a millorar (ubiqüitat, informació contextualitzada, interfícies naturals i senzillesa de maneig), no ens hem de preocupar, ja que els enginyers hi estan treballant. Els problemes greus que sorgeixen en aquest món digital no són tècnics, són intrínsecs a la naturalesa humana (delinqüència, seguretat, propietat intel·lectual, frivolitat, fiabilitat de la informació, etc). El veritable problema està en l’ús que es fa de la tecnologia. En un món fortament marcat per la tecnologies de la informació, ens hi hem d’implicar tots i no pensar que és una qüestió exclusiva dels tecnòlegs. Donaré uns quants exemples relacionats amb l’entorn universitari.
En l’àmbit de l’educació ens trobem el que he anomenat la paradoxa de les tecnologies digitals en l’educació, és a dir, que els nadius digitals són educats per bàrbars digitals o, en el millor dels casos, per immigrants digitals. Com els hem de preparar per a viure en un món que ens és aliè, que no comprenem o, pitjor encara, un món que temem?
En l’àmbit personal sempre ens hem preocupat per la nostra imatge. Però ara diem molt de nosaltres mateixos a través de la nostra presència en internet. La identitat digital o el jo digital és el rastre que anem deixant de tot el que fem i pengem en la xarxa. Els nostres fills són conscients de tot el rastre que estan deixant en la xarxa a l’abast de tothom, ara i en un futur?
En l’àmbit social ens trobem que volem aplicar als productes digitals les mateixes normes que als objectes físics. El concepte de la propietat intel·lectual i dels drets de còpia ha de ser àmpliament debatut i consensuat. El model de negoci dels creadors ha canviat. No podem permetre que els nostres fills se salten les lleis fent còpies pirates, però tampoc hem d’impedir-los que compartisquen les coses amb els altres. En un món tan egoista i de culte a la individualitat, els valors de la cooperació i de compartir amb la comunitat han de ser potenciats. Sí, ho confesse, sóc un pirata educatiu!
En l’àmbit cultural no permetem que s’enfronte el contingut global amb el local. Cal potenciar els dos aspectes, ja que no són contradictoris, sinó complementaris. Així va sorgir el nou terme glocal, fusió d’ambdues paraules, per a fer referència a pensar globalment i actuar localment. Les tecnologies de la informació han aplanat el món. I en aquest món global té més valor la cultura local. En qüestions de llengua, no cal optar pel català/valencià o per l’anglès. Cal apostar per una educació plurilingüe i intercultural. La veritable riquesa està en la diversitat, no en la uniformitat!
En l’àmbit lingüístic hem de defensar les llengües locals, però no solament en el món físic, sinó també en el món digital. És important que el nostre ordinador, que en aquest món “parla” per nosaltres, diga que som catalanoparlants. En la Universitat d’Alacant vam engegar una campanya amb la invitació navega en valencià perquè configurem els nostres ordinadors i navegadors web en català. En aquest món digital, els nostres ordinadors són la nostra veu: diguem-los com som!
En l’àmbit de les organitzacions, les decisions estratègiques relacionades amb les tecnologies de la informació (TI) no es poden deixar exclusivament en mans dels tècnics, han de ser assumides pel màxim òrgan de direcció. Però al mateix temps han de basar-se en els coneixements tècnics, la qual cosa implica que el màxim responsable de tecnologia ha d’estar en els consells de direcció. L’estratègia de les TI ha d’estar alineada amb l’estratègia de l’organització. Això es diu govern de les tecnologies de la informació, i en la CRUE treballem en un model de govern de les TI per a universitats (GTI4U), amb l’esperança que els siga útil. Les tecnologies de la informació estan cridades a convertir-se en un element estratègic per a la universitat!
Per a finalitzar, les universitats tenim davant un gran repte que hem d’afrontar ja: l’adaptació de les normatives al món digital. La manera de fer les coses ha canviat, i els estudiants ens demanen que les universitats ens actualitzem. La tecnologia no és una moda passatgera. ¿Serem capaços, per tant, d’atendre les expectatives, o continuarem pensant que tenim 500 anys d’història i que sabem fer les coses bé, i ens mantindrem així per molts anys més?
En resum, la tecnologia no és d’incumbència exclusiva dels tecnòlegs. En el món actual, afecta a tots i en tots els àmbits. Hem d’educar-nos tecnològicament, ja que, vulguem o no, ens movem en un món digital. Ha nascut un nou humanisme en el qual es combinen ciències, lletres i tecnologia. Els ciutadans del segle XXI han de conèixer aquest nou llenguatge i han d’estar educats en aquestes noves idees.

Març de 2011
Faraón Llorens
President de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives
Vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa
Universitat d’Alacant

Categories
Reflexiones personales

No me molestes, mamá, estoy aprendiendo

La primera vez que oí hablar de (leí a) Marc Prensky fue a través del término “nativos digitales” que había acuñado. En una de mis primeras entradas de este blog hablaba de ello (Paradoja de las tecnologías digitales en la educación). Derivado de la reflexión que hicimos para llegar a esa cuarta fase de incorporación de la tecnología, consistente en hacer cosas nuevas de modos nuevos, nos pusimos a trabajar en el uso de los videojuegos en la enseñanza. Al respecto de ello escribía la entrada del blog gLearning. Los libros de Marc Prensky, y en concreto el libro “Don’t Bother Me Mom – I’m Learning!” nos animó a seguir en esta línea de trabajo y a pensar que íbamos por el buen camino. El título de libro me pareció fantástico (“No me molestes, mamá, estoy aprendiendo”), ya que a todo padre/educador le encantaría que sus hijos reaccionaran en relación a los deberes escolares de la misma manera que lo hacen cuando les dices que apaguen la videoconsola.
Pero dado lo complejo que es desarrollar un videojuego, nos decantamos por trabajar en lo que definimos como Mini-Juegos Conceptuales. Y así durante los dos últimos años hemos desarrollado un proyecto dentro del marco del Plan Avanza titulado “gameLearning: desarrollo de habilidades directivas mediante minijuegos conceptuales”. Recientemente hemos finalizado la parte de desarrollo de videojuegos, que pueden ser libremente descargados en la dirección http://www.byterealms.com/proyectos/gamelearning. Fruto de este proyecto, se ha creado un equipo de trabajo bajo la denominación de ByteRealms, que estamos investigando y desarrollando videojuegos educativos.
Pero, ¿a qué viene esta reflexión ahora? Pues a que hoy ha caído en mis manos el vídeo del programa Redes (Redes 75: No me molestes, mamá, estoy aprendiendo) en el que se entrevista a Marc Prensky y se habla de la relación entre los videojuegos y el aprendizaje. Muy interesante de ver.

Categories
General

Aprendizaje mejorado con tecnología

Aprendizaje mejorado con tecnología
Faraón Llorens Largo
Vicerrector de Tecnología e innovación Educativa
Universitat d’Alacant
Lección inaugural curso académico 2010-2011
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda
13 de octubre de 2010

Autoridades institucionales y académicas, profesoras y profesores, estudiantes, señoras y señores, amigas y amigos. Es para mi un honor tener la oportunidad de impartir la lección inaugural del curso académico 2010-2011 en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda. La he titulado “aprendizaje mejorado con tecnología”, y en primer lugar voy a hablaros de aprendizaje para posteriormente hablar de tecnología, y finalizar hablando de cómo la tecnología puede mejorar el proceso de aprendizaje.

Aprendizaje
En estos momentos, en el año 2010, para hablar de aprendizaje en la universidad es imprescindible hacer referencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Más allá de los aspectos que han suscitado debates intensos en los últimos tiempos (estructura y duración de los estudios de grado y master, los sistemas de calidad, etc.) el llamado Plan Bolonia promueve una nueva concepción de la labor docente y de las metodologías utilizadas. Ya no se habla tanto de enseñar como de aprender. Porque si no hay alguien que aprenda, no existe enseñanza. No podemos seguir pensando que todo lo que cree el profesor que ha enseñado lo está aprendiendo el estudiante. Y una óptima (pero difícil) medida de la calidad de una buena docencia sería la diferencia entre lo enseñado y lo realmente aprendido (cuanto menor sea esa diferencia, mejor). Es más, me gustaría poder decir que en mi universidad se aprende más de lo que se enseña. Y esto será más fácil si pasamos de una docencia centrada en el profesor a una docencia centrada en el estudiante. Si el centro del proceso docente es el profesor, el aprendizaje se limita a lo que ocurre en el aula. Si el estudiante se convierte en el protagonista de su aprendizaje, podrá aprender de sus profesores, pero también de sus compañeros, de los profesores de otras universidades a través de los materiales de estos en Internet (apuntes, vídeos, …) y, en fin, el escenario formativo se extiende a todo el mundo. Y así, aparecen nuevos conceptos como el de aulas sin paredes ya que podemos mantener contacto con nuestros estudiantes sin las barreras del tiempo y el espacio; el de aulas con paredes trasparentes, ya que se puede ver lo que hacemos en nuestras aulas a través de propuestas docentes y materiales educativos en abierto; el de aprendizaje activo, en el que el propio estudiante es responsable de su aprendizaje y participa activamente en el proceso; el de aprendizaje colaborativo, en el que se aprende trabajando en grupos y no únicamente de forma individual; y el de aprendizaje a lo largo de la vida, ya que nunca acabaremos de aprender todo lo que necesitaremos en nuestra vida.

Tecnología
Hablemos ahora de tecnología. Estamos inmersos de lleno en la llamada Sociedad de la Información y del Conocimiento. Vivimos en un mundo digital y globalizado, en el que se ha pasado del átomo al bit gracias a la digitalización de las cosas, y de lo local a lo global con la aparición de la galaxia Internet, con lo que el mundo se ha aplanado y lo que ocurre en la otra punta del planeta nos puede afectar. Y en este mundo han nacido los jóvenes que están llegando a nuestras universidades. Son los llamados nativos digitales, generación del milenio o generación Einstein. Son jóvenes que pasan su tiempo de ocio rodeados de productos tecnológicos (ordenadores, teléfonos móviles, reproductores mp3 y consolas de videojuegos). Son tanto consumidores como posibles productores de información. Información a la que acceden en cualquier lugar, a cualquier hora, en multitud de formatos y desde distintos dispositivos. Viven inmersos en un imperio de los sentidos: son multicanal. Pero en este escenario educativo nos encontramos con una paradoja: estos nativos digitales están siendo educados por bárbaros digitales, o en el mejor de los casos por inmigrantes digitales. Pero además de educarles y formarles para enfrentarse al mundo actual digital y global, debemos prepararles para que vivan en un mundo en continuo cambio y evolución, en un mundo en versiones. Deben saber que tienen que aprender, desaprender y reaprender, en un ciclo continuo, para poder adaptarse a los tiempos en los que tendrán que vivir. Por ello es necesario que estén dispuestos a aprender de manera autónoma y a lo largo de toda su vida. Finalizaré el repaso tecnológico enumerando algunos aspectos que van a caracterizar la tecnología en un futuro próximo: la accesibilidad y la ubicuidad, la convergencia de dispositivos, la computación en la nube, las nuevas interfaces de acceso a la información en función del contexto (el usuario y la geolocalización) y el cambio de paradigma de la propiedad intelectual, entre otros.

Aprendizaje mejorado con tecnología
Una de las lecciones que hemos aprendido del uso de las tecnologías de la información en la educación es que más allá de la dicotomía clásica de presencialidad y no presencialidad, lo verdaderamente importante en el proceso de aprendizaje es la interacción. Y esta interacción puede tener lugar en los espacio físicos de la universidades, como hasta ahora, pero también en los nuevos espacios virtuales. Antes había una separación clara entre los espacios personales y los espacios institucionales de aprendizaje. Ahora ambos espacios se han enriquecido y se están entremezclando. Pero en los espacios tecnológicos institucionales de aprendizaje hemos cometido los mismos errores que en el concepto de docencia. Así hemos construido un modelo centrado en la plataforma de docencia virtual. De esta forma la elección de la plataforma tecnológica a utilizar se ha convertido en el gran dolor de cabeza de los responsables tecnológicos de las universidades. Cuando lo verdaderamente importante es el modelo educativo del profesor y el diseño de la relación (interacción) con sus estudiantes. Desde este punto de vista, la universidad debe proporcionar un ecosistema tecnológico de aprendizaje, formado por distintas plataformas y herramientas, de forma que cada profesor encuentre y cree un entorno de aprendizaje que se adapte a su forma de enseñar. Todos los profesores tenemos un mismo objetivo (que nuestros estudiantes aprendan) pero distintos modelos y formas de enseñar. Siguiendo con la argumentación, el uso de la tecnología en el aprendizaje no se tiene porque limitarse a la docencia virtual. Entre la docencia totalmente virtual y la totalmente presencial existe un amplio abanico de posibilidades en los que la tecnología puede ser un aliado estratégico de cualquier profesor y de la propia institución. Quiero finalizar con los retos a los que, en mi opinión, debemos dar respuesta. Las universidades debemos equilibrar la torre de marfil en la que se ha convertido la universidad clásica con el bazar de la educación abierta que nos demandan los tiempos. Los equipos directivos deberán diseñar políticas institucionales claras, compartidas y que consigan implicar a la comunidad universitaria, ya que sin ellos no es posible ningún cambio. Los tecnólogos deben ser conscientes de que sus nuevas invenciones deben ser simples, fáciles de usar e integradas con las existentes. Y los especialistas en educación deberán medir de forma rigurosa el impacto que tiene el uso de las tecnologías en el aprendizaje.

Muchas gracias por su atención.

Categories
General

Las universidades no pueden vivir de espaldas a los espacios personales de aprendizaje de los alumnos

“Las universidades no pueden vivir de espaldas a los espacios personales de aprendizaje de los alumnos”
Faraón Llorens, Vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante y Secretario Ejecutivo de la Comisión Sectorial TIC de la CRUE
UNElibros nº 21 otoño 2010, pag 8-11
UNE – Unión de Editoriales Universitarias Españolas (http://www.une.es)

http://www.une.es/media/Ou1/Image/weboctubre2010/UNElibros%2021.pdf

“El uso de los campus virtuales en las universidades, como apoyo a la docencia, se ha generalizado en los últimos años. Pero las universidades no se van a quedar ahí. Presionadas por el uso de las nuevas tecnologías por los estudiantes, hablan ya de un nuevo modelo, un ecosistema tecnológico de aprendizaje. Los servicios universitarios tendrán que dar nuevas respuestas a las nuevas demandas. El vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante y secretario ejecutivo de la Comisión TIC de la CRUE lo aclara en esta entrevista”

Categories
Reflexiones personales

32 tendencias de cambio

Hace unos días cayó en mis manos el libro “2010-2010. 32 Tendencias de cambio” de Juan Freire y Antonio Gutiérrez-Rubí. Es muy fácil y rápido de leer. Vale la pena leerlo, ya que nos puede ayudar a entender un poco mejor el mundo en el que nos vamos a desenvolver en un futuro muy cercano y fuertemente condicionado por las tecnologías digitales. Se puede descargar el pdf desde la página http://www.gutierrez-rubi.es/32-tendencias-de-cambio-2010-2020/.

Algunas ideas que nos pueden servir en la Universidad, en el ámbito de la tecnología y la innovación educativa:

  • Tendencias en computación: accesibilidad y ubicuidad a través de la convergencia de dispositivos (ordenadores portátiles, netbooks, smartphones, libros digitales, reproductores de audio y video, …) y la computación en la nube.
  • Realidad aumentada: nuevas interfaces de acceso a la información en función del contexto (el usuario y la geolocalización).
  • Evolución de la capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos: la web 2.0 pone a nuestra disposición un conjunto de herramientas, fáciles de usar, para la creación y publicación de contenidos digitales, de forma que los usuarios pueden convertirse en creadores y gestores de conocimiento y, además, pueden trabajar organizados en redes sin necesidad de su formalización e institucionalización.
  • El cambio de paradigma de la propiedad intelectual
  • Desmembración de webs corporativas: la información debe ser fluida, y cualquier persona interesada debe poder encontrarla en cualquier sitio y poder dar su opinión. Hay que distribuir el contenido a través de las redes sociales y dejar que la información más importante se extienda por las diferentes comunidades virtuales.
  • El tercer espacio: nuevos espacios de trabajo y comunicación
  • Lenguas y comunicación: nuevas posibilidades de acceso al conocimiento y de comunicación verbal y escrita superando barreras lingüísticas.

En cualquier caso, cada lector encontrará esas tendencias que mejor puede aprovechar en su trabajo y en su vida.

Categories
General

Identitat digital 2

Divendres passat 21 de maig de 20010, va tenir lloc en el saló d’actes de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat d’Alacant, la I Jornada de Difusió de Programari Informàtic en Valencià. En la mateixa vaig participar donant una xarrada sobre “Identitat Digital”. Ací està la presentació que vaig utilitzar:

Està basada en el text que vaig escriure per a la publicació “cap i cua” i al que vaig fer referència en una entrada anterior (Identitat digital).

Categories
Reflexiones personales

Identitat digital

Identitat digital
Faraón Llorens
Vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa
capicua
Número 16, abril/maig 2010

De xicotet el meu pare em va inculcar que havia de forjar-me una reputació. I una vegada aconseguida, cuidar-la. Tot el que fem afecta la nostra forma de ser i condiciona com ens veuen i perceben els altres. Tot va formant la nostra identitat. Tant els trets innats com els que anem adquirint amb el temps determinen la nostra identitat. Podríem dir que la identitat és aquell conjunt de trets propis d’un individu o d’una col·lectivitat que el caracteritza enfront dels altres. Actualment, ens movem tant en el món físic com en el virtual i, per tant, el concepte d’identitat s’estén i s’amplia als dos àmbits i apareix el concepte d’identitat digital. És a dir, per identitat digital hem d’entendre els trets que ens caracteritzen en un mitjà de transmissió digital.
Des del punt de vista tècnic, en parlar d’identitat digital ens centrem en els processos que ens serveixen per a verificar les dades que identifiquen a un individu, açò és, l’autenticació i les eines i tecnologies associades (contrasenyes, certificats digitals, targetes intel·ligents, paràmetres biomètrics, etc.). En Internet, com a mitjà obert al qual accedeixen milions de persones, el concepte d’identificació digital adquireix més complexitat. Al principi, en Internet, com a xarxa d’ordinadors que és, la identificació corresponia a les màquines interconnectades. I amb el nom d’usuari i la contrasenya bastava per a identificar-nos les persones, ja que pràcticament l’ús que en fèiem es limitava al compte de correu electrònic. Però la quantitat de serveis que ara s’ofereixen a través de la xarxa obliguen a mantenir múltiples usuaris/contrasenyes, amb la dificultat de gestió que això comporta i el consegüent risc per a la seguretat. Però la tecnologia, al mateix temps que ens planteja el problema, ens proporciona les solucions (DNI electrònic i autoritats de certificació).
Com a tecnòleg tinc clar que el repte de la tecnologia és permetre’ns fer coses cada vegada més complexes d’una manera senzilla. I, encara que queda molt per millorar, els enginyers farem el nostre treball. El veritable repte no és tecnològic, és social i té a veure amb la naturalesa humana. Els veritables problemes no estan relacionats amb la tecnologia, sinó amb l’ús que se’n fa (seguretat davant atacs premeditats, redefinició de la propietat intel·lectual, control de la qualitat de la informació, etc.).
Però més enllà del concepte tècnic d’identitat digital, del que m’interessa parlar és del concepte social d’identitat, ja que no únicament hem d’identificar-nos quan fem transaccions. Els éssers humans, en les nostres relacions habituals, necessitem identificar-nos. La web 2.0 i les tecnologies que hi estan associades, amb les eines que ens proporcionen i ens permeten una major participació en la creació de continguts de la xarxa (blogs, xarxes socials, YouTube, Flicker, etc.) ens fan anar un pas més enllà del concepte d’identitat digital i de la gestió del “jo digital”. Tot el que anem fent i penjant en la xarxa va deixant rastre. I qualsevol hi pot accedir, ara i en un futur.
Però, a més a més, no únicament ens identifica el que diem nosaltres explícitament. També ho fa el que diuen i pengen uns altres sobre nosaltres. I també el que no diem. Per exemple, si mirem el nom del compte de correu de la majoria d’adolescents podrem saber la seua edat. Com? Doncs el número que hi figura és quasi sempre el seu any de naixement (comproveu-ho). Però també tenim el que es pot deduir del que fem. Per exemple, Amazon em recomana sempre llibres que m’interessen. Com ho fa? Doncs té un perfil dels meus gustos a través dels llibres que he comprat o que he consultat amb anterioritat, i em recomana els llibres que han adquirit persones que tenen un gust similar al meu. I què no es podrà extraure d’analitzar les despeses de la nostra targeta de crèdit? Por em fa pensar-ho…
Evidentment, la nostra identitat lingüística també forma part de la nostra identitat digital. Com a creadors de continguts podem optar per crear-los en català. Però, a més, quan naveguem per Internet també podem identificar-nos com a catalanoparlants. Quan ens movem en el món digital l’ordinador és el que parla per nosaltres i en nom nostre. Per això, és tan important que configurem adequadament la nostra màquina. És la nostra targeta de presentació. Ja hi ha una bona quantitat de programes i sistemes operatius amb versions en català. Els sistemes de codi obert són més proclius a disposar de versions en català de qualitat; els productes propietaris depenen de les seues polítiques comercials i, en aquest sentit, es mouen per paràmetres econòmics i de quotes de mercat. És important que el nostre ordinador conega la llengua en la qual ens relacionem. Especialment la llengua de preferència del navegador. Quan naveguem hem de donar el missatge que naveguem en català. Si fem la petició de servei de les pàgines web en català, encara que no hi haja aquesta versió, hi quedarà constància de la nostra preferència lingüística.Si no sabeu com configurar la llengua predeterminada de navegació, en la pàgina web Navega en valencià (http://spv.ua.es/va/navega-en-valencia.html) trobareu explicat com fer-ho.

Faraón Llorens
Març de dos mil deu

Categories
General

La biblioteca en la universidad digital

Los pasados 1 y 2 de octubre se celebró en la Universidad de Salamanca el IX Workshop sobre Proyectos Digitales de REBIUN, que este año lleva por título “Investigación, innovación e información: tendencias en los sistemas digitales de gestión de la producción científica”. Su dirección web es http://sabus.usal.es/workshop
Fui invitado a impartir la charla “La biblioteca en la Universidad Digital“. Aquí dejo la presentación de la misma.

Categories
General Reflexiones personales

Ecosistema Tecnológico de Aprendizaje

Revista Politécnica 02, septiembre de 2009
Versión digital: http://revista.eps.ua.es/index.php/noticias/eventos/91-ecosistema-tecnologico-del-aprendizaje
Revista impresa: http://revista.eps.ua.es/index.php/version-impresa/02

ecosistema tecnologico aprendizaje

Un mismo objetivo, pero distintos modelos y formas de dar clase. No tenemos que perder de vista que el objetivo es que los estudiantes que pasan por nuestras aulas aprendan. La Universidad debe proporcionar el entorno para que cada profesor desarrolle su labor docente lo mejor posible, ayudándole en su modelo educativo. En este sentido, la tecnología se ha convertido en el motor de la innovación educativa. Pero el uso de la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que debe sustentarse en unos fundamentos pedagógicos. En estos momentos, y con la excusa del Espacio Europeo de Educación Superior, se nos dice que debemos cambiar a una docencia centrada en el estudiante. Debemos hablar de enseñanza+aprendizaje (con signo más) ya que no existe enseñanza si no hay alguien que aprenda. Hay que apostar por un aprendizaje más activo por parte de nuestros estudiantes y por la utilización de entornos de colaboración. Y en el momento en que situamos al estudiante y al aprendizaje en el centro del proceso nos damos cuenta que el profesor no es la única fuente de conocimiento (también se aprende de los compañeros, de los materiales que otros profesores han puesto en la red, de la cantidad de conocimiento que se puede encontrar en los blogs, en los foros, en las redes sociales y en general en toda internet). A los entornos institucionales de aprendizaje (aquellos espacios que la Universidad ofrece para que tenga lugar el proceso de enseñanza) hay que unir los entornos personales de aprendizaje, que el propio estudiante tiene y que cada vez son más ricos gracias a lo que puede encontrar en la red a un golpe de ratón.
Actualmente las Universidades utilizamos lo que podríamos llamar un modelo centrado en la plataforma tecnológica de docencia virtual. No es conveniente una solución monolítica de una única plataforma de eLearning. El énfasis no debe ponerse en la plataforma tecnológica de docencia virtual. Existen varias y son muy cambiantes. Hay que hacerlas más permeables y buscar la interoperabilidad entre ellas. Debemos caminar hacia un modelo centrado en el usuario (en el profesor y los estudiantes) y apostar por distintos espacios de interacción. La clave no está en si presencialidad o no presencialidad sino en la posibilidad de interacción entre los distintos actores del proceso. Un aspecto muy importante en el aprendizaje es la interacción con otras personas, tanto para aprender “de” ellos como “con” ellos, ya que básicamente aprendemos por imitación y en un contexto social.
Las Tecnologías de la Información enriquecen ambos aspectos, porque ponen a nuestro alcance herramientas para crear esos espacios de aprendizaje (tanto el personal como el institucional, que irán convergiendo y mezclándose) y porque amplían la capacidad de interacción, más allá de la coincidencia en el tiempo y el espacio. Los eMundos (eBusiness, eSanidad, eUniversidad, …) necesitan de αLearning (eLearning, iLearning, bLearning, mLearning, …) que utilicen openSistemas (Open Access, Open Education, Open Knowledge, Open Contents). Vivimos en una sociedad digital, abierta y basada en el conocimiento. Nuestros estudiantes, verdaderos nativos digitales no entenderían que no utilizásemos las tecnologías digitales en la Universidad.

Faraón Llorens Largo
Vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa

Categories
Reflexiones personales

El cerebro digital

Este verano he leído el libro “El cerebro digital” del neurocientífico Gary Small (en colabaración con su esposa, la escritora Gigi Vorgan), publicado en ediciones Urano. El subtítulo del mismo es “Cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestra mente” y habla de lo que podríamos llamar el iBrain (título original).

El cerebro digital

Voy a destacar algunas frases que me han resultado especialmente interesantes:

“Debido a la actual revolución tecnológica, en este preciso momento nuestro cerebro está evolucionando (a una velocidad sin precedentes).” (Página 16)

“Si conseguimos un equilibrio entre el uso eficaz de la tecnología y la relación personal con los demás, podemos salvar la brecha cerebral que media entre los inmigrantes y los nativos digitales”. (Página 129)

“El analfabeto del siglo XXI no será quien no sepa leer ni escribir, sino quien no sepa aprender, desaprender y reaprender”, Alvin Toffler, autor de El shock del futuro. (Página 175)