Categories
Capítols de llibres Llibres

La globalització del sector del calçat

Referència:

YBARRA, Josep Antoni. El calzado en el Vinalopó, entre la continuidad y la ruptura. (Begoña SAN MIGUEL, Jorge HURTADO, Mª Jesús SANTA MARÍA). 1ª Edició. Universitat d’Alacant: Ayto de Elche; I.D.E.L.S.A; Ayto de Petrer, 2004.

Comentari:

El sector del calçat ha experimentat una sèrie de canvis en la producció i el comerç deguts a la Globalització.                                                                                                                            Les produccions de sabates als països asiàtics són molt rentables ja que les despeses per fabricació són baixes degut sobretot a la barata mà d’obra d’aquests països.                  Aquest fet a donat lloc a una greu crisi en el sector del calçat als països occidentals.