Home » General » Pràctica 5 de Psicologia de l’Educació – La intel·ligència

Pràctica 5 de Psicologia de l’Educació – La intel·ligència

Per fer la pràctica 5 de Psicologia de l’Educació començarem per la lectura comprensiva del article “El estudio de la inteligencia humana: Recapitulación ante el cambio de milenio”dels autors Colom i Adrés-Pueyo (1999).

Una vegada hem seleccionat els conceptes determinats del contingut del text, passem a desenvolupar un mapa conceptual que presente de forma resumida  la informació fonamental extreta del article. Per a fer el mapa conceptual podem utilitzar el suport que considerem més adequat, en tot cas, recomanem utilitzar un programari específic per a dissenyar mapes conceptual com podria ser CmapTools.

Durant la segona sessió destinada a fer l’activitat pràctica s’obrira un debat a classe, on tots els equips de treball participaran defensant les idees del material d’estudi amb les que coincidisquen o criticant de forma argumentada aquelles que consideren menys útils per a la seua futura praxis professional. Després del acalorat debat passarem a la redacció d’un comentari de text fruit del debat a classe i del previ debat de equip. En esta redacció destacarem les idees que compartim amb els autors i les conseqüències que poden tindre per a la pràctica educativa les perspectives reflectides al article.