Home » 2011 » maig

Monthly Archives: maig 2011

Concurso – Educación 3.0 – Mejor wiki 2011

Concurs Millor Wiki 2011

Com vosaltres mateixos podeu constatar a la revista Educación 3.0, cap dels tres wikis que vam presentar al concurs han quedat entre els 5 primers classificats. La competència ha sigut dura, ja que si done un un cop d’ull a les wikis guanyadores es veu com darrere de moltes d’elles hi han equips de tècnics dels propis centres escolars. Sense fer-ho servir com excusa, la meua enhorabona als participants ja que el vostre treball ha sigut fruit d’una experiència d’innovadora, en la que cap de vosaltres teníeu una formació prèvia. A més, encara que no estem entre els guanyadors, tots els participants seran mencionats a l’edició de juny de la revista Educación 3.0. Vos convide a consultat-la.

Revista

 

Noticia – Parlar en públic

Parlar en públic es una de les competències més demandades a nivell professional per a qualsevol graduat i al mateix temps es una de les menys assajades als entorns educatius. Les tècniques per a ser un bon orador, no només s’assolissen per exposar-te a parlar de forma continuada davant d’un auditori, sinó que s’han d’entrenar amb estratègies didàctiques sistemàtiques que, afavorisquen l’adquisició de eines per a l’exposició oral de continguts.

A la següent noticia es tracta esta mancança al nostre sistema educatiu i s’exemplifica amb algunes de les solucions que s’estan aplicant en aquestos moments.

Noticia

Presentación de los Proyectos de Investigación

Como guinda final para la parte práctica de la asignatura Psicología Evolutivapara Trabajo Social, durante las próximas dos semanas todos los equipos de trabajo presentaran los resultados del proyecto de investigación que han realizado a lo largo del cuatrimestre. Mediante estos proyectos de trabajo colaborativo queremos recoger información significativa a cerca de cuales son los entornos sociales dónde es más habitual la intervención de un Trabajador Social, qué funciones desempeñan estos y que papel juegan dentro de los equipos multidisciplinares a los que están asignados. Además, a partir de una entrevista que los mismos alumnos han diseñado, adaptada a el contexto específico a cerca del que están investigando, deberán relacionar los contenidos teóricos de la asignatura con la realidad práctica del ámbito de intervención estudiado.

El trabajo de investigación supondrá el 40% de la calificación global de la parte práctica de la asignatura, y de la calificación del proyecto, el 25% equivale a la exposición oral. La exposición será evaluada a través de los criterios que podéis consultar en el archivo “criterios de evaluación” colgado en materiales. El otro 75% corresponde a la corrección de la memoria del proyecto que, se entregará en último termino el día 20 de mayo.

Cuadrante Exposiciones Orales Trabajo Social

Pràctica 10 – Cas pràctic

La pràctica 10 es l’última de les activitats preparades per a l’assignatura Psicologia de l’educació. L’objectiu d’aquesta activitat es que pugau aplicar gran part dels coneiximent teòrics i pràctics treballats al llarg del quadrimestre.

A classe es visionara la pel·lícula i recolzant-nos amb la fitxa de l’activitat, comentaren els detalls més importants que podem observar al llargmetratge.

Què podem observar a la pel·lícula?

  • Conseqüències d’una motivació extrínseca i intrínseca en l’alumnat.
  • Mètodes d’ensenyança motivants, mostrant als alumnes la importància i el sentit dels continguts treballats.
  • Relacions interpersonals afectives entre docent-discent i discent-discent.
  • El paper de la família com a part fonamental de la comunitat educativa.
  • El sistema educatiu com a estructura, en massa ocasions, rígida i poc flexible per adaptar-se a les necessitats especial de cada grup d’alumnes.

A més, hem de relacionar aquestos continguts treballats amb la realitat del nostre context a partir de raonar si els problemes conductuals, estructurals i pedagògics es donen d’alguna manera al nostre sistema educatiu i quines solucions podem plantejar.

Podeu trobar la pel·lícula a la pàgina corresponent de materials audiovisuals.

Noticia – Excel·lència en educació

Noticia

Excel·lència en educació? l’educació actual no contempla l’excel·lència? necessitem de noves mides per a estimular als alumnes que presenten unes característiques superiors a la mitjà? la comprensivitat educativa plantejada amb les normatives actuals s’arribat aconseguir? deuríem de invertir-se més recursos personals, materials i tècnics per a millorar la qualitat del nostre sistema educatiu? podria ser eixa la via per aconseguir l’excel·lència en educació?

Jimeno Sacristan, pedagog i catedràtic de didàctica de la Universitat de València, reflexiona a prop de la nova tendència que pren l’educació en algunes autonomies i que prompte pot convertir-se en la tendència habitual.