Home » General » Noticia – Excel·lència en educació

Noticia – Excel·lència en educació

Noticia

Excel·lència en educació? l’educació actual no contempla l’excel·lència? necessitem de noves mides per a estimular als alumnes que presenten unes característiques superiors a la mitjà? la comprensivitat educativa plantejada amb les normatives actuals s’arribat aconseguir? deuríem de invertir-se més recursos personals, materials i tècnics per a millorar la qualitat del nostre sistema educatiu? podria ser eixa la via per aconseguir l’excel·lència en educació?

Jimeno Sacristan, pedagog i catedràtic de didàctica de la Universitat de València, reflexiona a prop de la nova tendència que pren l’educació en algunes autonomies i que prompte pot convertir-se en la tendència habitual.