Categories
Capítulos de libros Libros

D’eiximenis a Sor Isabel de Villena

  • HAUF VALLS, Albert-Guillem.D’eiximenis a Sor Isabel de Villena. Publicacions de la Abadia de Montserrat.Biblioteca Sanchis Guarner,19.Aportació a l’estudi de la nostra cultura medieval,Barcelona. ISBN:978-84-7826-153-6.
El libro D’eiximenis a Sor Isabel de Villena escrito por Albert Guillem,historiador de literatura y critico literario.Este autor es un destacado especialista en literatura medieval catalana y provenzal.
El autor de este libro realiza un estudio analizando lo que aporto sor Isabel de Villena y Francesc Eiximenis entre otros, a la literatura medieval.
Este es un fragmento de su obra donde trata a la escritora Sor Isabel de Villena.
“L’obra de Sor Isabel palesa una bona formació literària, i el pròleg que li dedicà el bisbe Jaume Péreç i que encapçala un comentari al Magnificat redactat en un llatí no gens desdenyable, prova si més no que la monja s’interessava per l’exegesi i el comentari escripturístic, en els quals excel·lia aquell prelat, que confessa haver escrit el llibre a instàncies de Sor Isabel. El monestir també devia tenir una biblioteca bastant ben dotada, ja que consta que el 1495 hi anaren a parar els llibres que la reina Maria havia llegat a Violant de Monpalau, vídua de Lluís Martí. Més tard, el 1479, el vicari general Jaume Exarch deixà ben expressament a Sor Isabel, per la qual sentia especial veneració, tots els volums de la seva biblioteca, que devia ser considerable puix que hom en fa especial menció.”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *