Categories
Capítulos de libros Libros

D’eiximenis a Sor Isabel de Villena

  • HAUF VALLS, Albert-Guillem.D’eiximenis a Sor Isabel de Villena. Publicacions de la Abadia de Montserrat.Biblioteca Sanchis Guarner,19.Aportació a l’estudi de la nostra cultura medieval,Barcelona. ISBN:978-84-7826-153-6.
El libro D’eiximenis a Sor Isabel de Villena escrito por Albert Guillem,historiador de literatura y critico literario.Este autor es un destacado especialista en literatura medieval catalana y provenzal.
El autor de este libro realiza un estudio analizando lo que aporto sor Isabel de Villena y Francesc Eiximenis entre otros, a la literatura medieval.
Este es un fragmento de su obra donde trata a la escritora Sor Isabel de Villena.
“L’obra de Sor Isabel palesa una bona formació literària, i el pròleg que li dedicà el bisbe Jaume Péreç i que encapçala un comentari al Magnificat redactat en un llatí no gens desdenyable, prova si més no que la monja s’interessava per l’exegesi i el comentari escripturístic, en els quals excel·lia aquell prelat, que confessa haver escrit el llibre a instàncies de Sor Isabel. El monestir també devia tenir una biblioteca bastant ben dotada, ja que consta que el 1495 hi anaren a parar els llibres que la reina Maria havia llegat a Violant de Monpalau, vídua de Lluís Martí. Més tard, el 1479, el vicari general Jaume Exarch deixà ben expressament a Sor Isabel, per la qual sentia especial veneració, tots els volums de la seva biblioteca, que devia ser considerable puix que hom en fa especial menció.”