Categories
Comunicados institucionales

Nova versió de la pàgina principal del lloc web de la UA / Nueva versión de la página principal del sitio web de la UA

Nuevo frontal web UA (25 sept 2009)

http://www.ua.es

cas val foro


En el marc de l’aposta estratègica de la Universitat d’Alacant de potenciar la seua presència en internet, avui s’ha renovat la pàgina principal del nostre lloc web http://www.ua.es.

Tres principis han guiat el seu disseny: la llibertat de l’usuari en la navegació, la comunicació amb l’usuari i el dinamisme del lloc web.

D’una banda s’ha cercat la llibertat de l’usuari a l’hora d’escollir la resolució de pantalla que preferisca, per això es tracta d’una pàgina líquida que s’adapta a la grandària de la finestra del navegador i mostra la pàgina principal en l’idioma en el qual està configurat el navegador. En aquest sentit, es recorda que existeix l’opció de canviar d’idioma seleccionant el preferit en la part superior de la pàgina, o modificant la configuració de l’idioma del navegador (http://www.ua.es/va/ayuda.html)

D’altra banda, la web és un canal òptim per a respondre a les necessitats de comunicació que tenen diàriament els diferents segments d’usuaris que interactuen amb el nostre lloc web, per això, l’activitat universitària d’última hora passa a ocupar un lloc predominant en aquesta nova versió que vam presentar avui.

La pàgina principal pretén ser un espai dinàmic, canviant i, en definitiva, viu, al com es vol incorporar constantment millores tecnològiques i de comunicació.

Finalment, el lloc web de la Universitat d’Alacant és un espai creat per tota la comunitat universitària, per això, s’ha obert una bústia per a tot aquell que vulga participar aportant millores, suggeriments o propostes, a través dels comentaris d’aquesta entrada.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

cas val foro


En el marco de la apuesta estratégica de la Universidad de Alicante de potenciar su presencia en internet, hoy se ha renovado  la página principal de nuestro sitio web http://www.ua.es.

Tres principios han guiado su diseño: la libertad del usuario en la navegación, la comunicación con el usuario y el dinamismo del sitio web.

Por un lado se ha buscado la libertad del usuario a la hora de escoger la resolución de pantalla que prefiera, por ello se trata de una página líquida que se adapta al tamaño de la ventana del navegador y muestra la página principal en el idioma en el que está configurado el navegador. En este sentido, se recuerda que existe la opción de cambiar de idioma seleccionando el preferido en la parte superior de la página, o modificando la configuración del idioma del navegador ( http://www.ua.es/es/ayuda.html ).

Por otro lado, la web es un canal óptimo para responder a las necesidades de comunicación que tienen diariamente los distintos segmentos de usuarios que interactúan con nuestro sitio web, por ello, la actividad universitaria de última hora pasa a ocupar un lugar predominante en esta nueva versión que presentamos hoy.

La página principal pretende ser un espacio dinámico, cambiante y, en definitiva, vivo, al cual se quiere  incorporar constantemente mejoras tecnológicas y de comunicación.

Por último, el sitio web de la Universidad de Alicante es un espacio creado por toda la comunidad universitaria, por eso, se ha abierto un buzón para todo aquel que quiera participar aportando mejoras, sugerencias o propuestas, a través de los comentarios de esta entrada.