Categories
Comunicados institucionales

Pla d’actuacions del Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa per a l’any 2011

S’ha publicat en el BOUA de 1 de març el Pla d’Actuacions del Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa per a l’any 2011. Aquest pla es pot consultar en http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1690.pdf i estableix les següents convocatòries d’ajudes i beques:

-AJUDES A GRUPS D’INNOVACIÓ TECNOLÒGIC-EDUCATIVA (GITE) DE LA UA.
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1691.pdf

-AJUDES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA A TITULACIONS DE LA UA.
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1692.pdf

-AJUDES PER A LA PUBLICACIÓ D’ASSIGNATURES EN L’OPENCOURSEWARE DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT (OCW-UA) I PER A INCENTIVAR L’AUTOARXIU DE MATERIALS DOCENTS EN EL SEU REPOSITORI INSTITUCIONAL (RUA).
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1693.pdf

-AJUDES PER A LA CONSTITUCIÓ DE COMUNITATS D’INVESTIGACIÓ EN EL REPOSITORI DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT (RUA) I PER A INCENTIVAR L’AUTOARXIU DE DOCUMENTS PER PART D’AQUESTES.
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1694.pdf

-CONVOCATÒRIA PREMIS RUA 2011.
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1695.pdf

-TERCER CONCURS DE BLOGSUA (2010-2011).
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1696.pdf

-AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ I RENOVACIÓ DE PROGRAMARI PER A LA DOCÈNCIA INSTAL•LAT EN AULES INFORMÀTIQUES D’ÚS GENERAL.
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1697.pdf

-AJUDES PER A ELABORAR TESIS, MEMÒRIES DE LLICENCIATURA I D’INVESTIGACIÓ I TREBALLS O PROJECTES DE FINAL DE CARRERA, DE GRAU I DE MÀSTER EN VALENCIÀ (2007-2012).
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1698.pdf

-BEQUES PER A L’ELABORACIÓ DE MATERIALS DOCENTS EN VALENCIÀ PER A LES TITULACIONS DE GRAU I MÀSTER.
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1699.pdf