Categories
Aplicacions/Aplicaciones Creació de continguts / Creación de contenidos

Creación de materiales con Xerte

xerteLogo

Tipo / Tipus: Creación de contenidos / Creació de continguts
Licencia/Llicència: GNU pública
Disponibilidad/ Disponibilitat: Aplicación de escritorio / Aplicació d’escriptori
S.O.: Microsoft® Windows®
Idioma: Inglés
Web: http://www.nottingham.ac.uk/xerte/

Categories
Aplicacions/Aplicaciones Xarxa social / Red social

Elgg

newelgg

Tipo / Tipus: Red social / Xarxa social
Licencia / Llicència: GPL
Disponibilidad / Disponibilitat: Requiere un servidor / Requereix un servidor
S.O.: Multiplataforma
Idioma:
Disponible en español / Disponible en Espanyol
Web: http://elgg.org/

Categories
Aplicacions/Aplicaciones LMS

Olat

logo Tipo / Tipus: LMS (Learning Management System)
Licencia / Llicència: Apache License 2.0
Disponibilidad / Disponibilitat: Requiere un servidor / Requereix un servidor
S.O.: Multiplataforma
Idioma: Disponible en Español / Disponible en Espanyol
Web: www.olat.org

Categories
Aplicacions/Aplicaciones e-portfolios / e-Portafolios

Mahara

Mahara_Logo

Tipo / Tipus: e-Portafolios / e-Portafolis
Licencia/Llicència: GNU General Public License v. 3 o posterior
Disponibilidad/ Disponibilitat: Requiere un servidor / Requereix un servidor
S.O.: Multiplataforma*
Idioma: Inglés
Web: mahara.org
  • * Oficialmente no hay soporte para Windows y MAC, pero en la web indican que también funciona en estos sistemas operativos.
  • * Oficialment no hi ha suport per a Windows i MAC, però en la web indiquen que també funciona en aquests sistemes operatius.

Categories
Aplicacions/Aplicaciones Creació de continguts / Creación de contenidos

Creación online de cursos con UDUTU

udutu_logo Tipo / Tipus: Creación de contenidos / Creació de continguts
Licencia / Llicència: Copyright ©
Disponibilidad / Disponibilitat: Registro gratuito / Registre gratuït
S.O.: Multiplataforma
Idioma:
Disponible en Español / Disponible en Espanyol
Web: http://www.udutu.com

Categories
Aplicacions/Aplicaciones Creació de continguts / Creación de contenidos

CourseLab

header_logo Tipo / Tipus: Creación de contenidos / Creació de continguts
Licencia / Llicència: © 2007 WebSoft Ltd. – Gratuito / Gratuït
Disponibilidad / Disponibilitat: Registro previo /
S.O.: Microsoft® Windows® 2000/XP/2003/Vista
Idioma:
Inglés / Anglés
Web: http://www.courselab.com

Categories
Aplicacions/Aplicaciones Portal audiovisual

iTunes U

iTunesU

Tipo / Tipus: Portal audiovisual
Licencia / Llicència: Freeware – Descarga gratuita /Descàrrega gratuïta
Disponibilidad / Disponibilitat: Aplicación de escritorio / Aplicació d’escriptori
S.O.: Mac OS X, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Apple TV, iPod touch, iPhone
Idioma:
Disponible en Español / Disponible en Espanyol
Web: http://education.apple.com/itunesu/