Categories
Aplicacions/Aplicaciones Creació de continguts / Creación de contenidos

eXe Learning

eXe Learning

Tipo / Tipus: Creación de contenidos / Creació de continguts
Licencia/Llicència: GPL – libre distribución / GPL – lliure distribució
Disponibilidad/ Disponibilitat: Aplicación de escritorio / Aplicació d’escriptori
S.O.: Multiplataforma
Idioma: Disponible en Español / Disponible en Espanyol
Web: http://exelearning.org/

Categories
Aplicacions/Aplicaciones Creació de continguts / Creación de contenidos

Creación de materiales con Xerte

xerteLogo

Tipo / Tipus: Creación de contenidos / Creació de continguts
Licencia/Llicència: GNU pública
Disponibilidad/ Disponibilitat: Aplicación de escritorio / Aplicació d’escriptori
S.O.: Microsoft® Windows®
Idioma: Inglés
Web: http://www.nottingham.ac.uk/xerte/

Categories
Aplicacions/Aplicaciones Creació de continguts / Creación de contenidos

Creación online de cursos con UDUTU

udutu_logo Tipo / Tipus: Creación de contenidos / Creació de continguts
Licencia / Llicència: Copyright ©
Disponibilidad / Disponibilitat: Registro gratuito / Registre gratuït
S.O.: Multiplataforma
Idioma:
Disponible en Español / Disponible en Espanyol
Web: http://www.udutu.com

Categories
Aplicacions/Aplicaciones Creació de continguts / Creación de contenidos

CourseLab

header_logo Tipo / Tipus: Creación de contenidos / Creació de continguts
Licencia / Llicència: © 2007 WebSoft Ltd. – Gratuito / Gratuït
Disponibilidad / Disponibilitat: Registro previo /
S.O.: Microsoft® Windows® 2000/XP/2003/Vista
Idioma:
Inglés / Anglés
Web: http://www.courselab.com