Categories
General

CENT+10: Jornada de debat sobre les TIC en l’Educació Superior

Les TIC en l’Educació Superior
Jornada de debat. Universitat Jaume I de Castelló, 15 d’octubre de 2010.
http://cent.uji.es/+10

“El CENT -Centre d’Educació i Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I- acaba de complir els seus primers deu anys de funcionament. En aquests deu anys han canviat moltes coses a la Universitat, particularment pel que fa a la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a la docència. I el CENT ha intervingut activament en aquests canvis, d’acord amb la seua missió: promoure la millora educativa mitjançant les noves tecnologies. La innovació tecnològica i la innovació didàctica són les dues orientacions inseparables que han guiat el nostre treball.
Ara, deu anys després, les universitats ens trobem de ple en un procés de reestructuració, fruit de la implicació del nostre país en l’Espai Europeu d’Educació Superior. Un procés en el qual les TIC han de tenir un paper fonamental. És per això que hem organitzat una Jornada de debat, oberta a tota la comunitat universitària, que se celebrarà el pròxim divendres 15 d’octubre. El propòsit d’aquesta Jornada és reflexionar i compartir idees sobre el present i el futur de les TIC en l’educació superior, i volem fer-ho comptant amb la participació de diversos amics, experts d’universitats i institucions del nostre entorn.”
Jordi Adell
Director del CENT