Bibliografia

 • A. Bedford i W. Fowler. Mecánica para ingeniería: Estática. Addison Wesley Longman de México (México, 2000)
  • Aquest llibre tracta pràcticament tots els temes de Mecànica Aplicada a la construcció d’arquitectura tècnica. Conté un gran nombre d’exercicis resolts, intercalats als desenvolupaments teòrics, que facilita la comprensió dels conceptes teòrics que s’introdueixen i fan que siga atractiu per a l’alumnat. No es perd en grans desenvolupaments ni elucubracions, sinó que aborda les qüestions que tracta amb bastant claredat i precisió. El disseny del llibre permet dir que és de gran qualitat didàctica i les il·lustracions ajuden a presentar els conceptes amb la major claredat possible. A més a més, disposa de CD amb material complementari molt interessant. Recomanable per a l’assignatura.
 • M. Vázquez i E. López. Mecánica para ingenieros. Noela (Madrid, 2007)
  • Aquest llibre utilitza un formalisme clàssic amb clara orientació tècnica. No tracta els sistemes de vectors lliscants, sinó que comença directament del concepte vectorial de força. Excel·lent capítol dedicat a les estructures articulades. Conté exemples resolts i exercicis proposats. Adequat per a l’assignatura.
 • I. H. Shames. Mecánica para ingenieros: Estática. Prentice Hall Iberia (Madrid, 1999)
  • Quarta edició d’un llibre dedicat fonamentalment a la mecànica aplicada a l’enginyeria en el sentit més ample. Presenta una varietat de metodologies per a la resolució d’exercicis que s’apliquen als exercicis proposats. Pot ser el nivell és elevat però sense dubtes és un text que permet aprofundir en els problemes que l’enginyeria ha de resoldre mitjançant la mecànica.
 • R. C. Hibbeler. Mecánica vectorial para ingenieros: Estática. Pearson Educación (México, 2004)
  • Desena edició que ofereix una presentació concisa i completa de la teoria i aplicació de l’enginyeria mecànica. El material està reforçat amb gran quantitat d’exemples, problemes originals i imaginatius ben il·lustrats. Aquesta edició utilitza figures molt detallades amb gran qualitat fotogràfica que es presenten en tres dimensions per a atraure l’atenció de qui aprèn millor de manera visual. Els procediments per a les seccions d’anàlisi proporcionen a l’alumnat un mètode lògic i ordenat per a aplicar la teoria i desenvolupar l’habilitat per a resoldre problemes.
 • J. J. Rodes-Roca, A. Durá i J. Vera. Fonaments físics de les construccions arquitectòniques: Vectors lliscants, geometria de masses i estàtica. Publicacions de la Universitat d’Alacant (Alacant, 2011)
  • Aquesta és una edició en valencià del llibre publicat per A. Durá i J. Vera en l’any 1999. És el llibre de text que s’ha utilitzat com a referència en Arquitectura Tècnica. Conté al voltant de 200 exercicis resolts detalladament i una col·lecció d’exercicis proposats extrets dels exàmens de l’assignatura durant els últims 15 anys. En el desenvolupament dels temes s’ha procurat oferir una visió decantada cap als problemes i qüestions més directament relacionats amb les construccions arquitectòniques. Recomanable per a l’assignatura.
 • J. J. Rodes-Roca. Exercicis i problemes dels fonaments físics d’arquitectura. I. Vectors lliscants i geometria de masses. Editorial Club Universitario (Alacant, 2009)
  • El principal objectiu d’aquest treball és mostrar a l’alumnat la varietat de problemes que es poden proposar i l’aprenentatge de les estratègies de resolució de problemes. Amb aquesta finalitat, el llibre s’ha estructurat en qüestions, exercicis i problemes, amb un nivell creixent de dificultats. El contingut d’aquest llibre correspon a una selecció dels problemes d’exàmens que l’autor i el professorat implicat han proposat al llarg dels últims quinze anys a l’alumnat d’Arquitectura Tècnica i Arquitectura en l’assignatura de Fonaments Físics. Hem centrat aquesta selecció en els blocs temàtics de Vectors lliscants i Geometria de masses. Finalment, ens trobem en un moment de canvi en la docència universitària i hem volgut aprofitar aquesta circumstància per aplicar algunes característiques del nou model educatiu. Aquesta raó ens ha portat a desenvolupar un apartat especific per a introduir el concepte de problema tipus investigació i incloure-hi aplicacions d’interès professional.
 • J. J. Rodes-Roca i Antonio Durà Doménech. Exercicis i problemes dels fonaments físics d’arquitectura. II. Estàtica aplicada a les estructures. Col·lecció Joan Fuster (Quadern 154) (Alacant, 2013)
  • La capacitat per a resoldre problemes de física és molt important en la formació del nostre alumnat. La varietat de problemes que es poden proposar i l’aprenentatge de les estratègies de resolució de problemes. Encara que no tots els coneixements tenen una aplicació directa a situacions reals, la resolució de problemes facilita la comprensió d’un concepte o d’una llei.  No podem oblidar que s’han de plantejar problemes de forma que l’alumnat desenvolupe una capacitat d’anàlisi vàlida en qualsevol situació que se li puga presentar amb posterioritat. El contingut d’aquest llibre correspon a una selecció dels problemes d’exàmens que l’autor i el professorat implicat han proposat al llarg dels últims quinze anys a l’alumnat d’Arquitectura Tècnica i Arquitectura en l’assignatura de Fonaments Físics. Hem centrat aquesta selecció en els bloc temàtic d’estàtica. Finalment, ens trobem en un moment de canvi en la docència universitària i hem volgut aprofitar aquesta circumstància per aplicar algunes característiques del nou model educatiu. Aquesta raó ens ha portat a desenvolupar un apartat especific per a introduir el concepte de problema tipus investigació i incloure-hi aplicacions d’interès professional.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *