Objectius

Objectius formatius

Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l’estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d’anàlisis del comportament elàstic del sòlid.

Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; fer peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.

La capacitació per a resoldre problemes de física és molt important en la formació del nostre alumnat. Encara que no tots els coneixements tenen una aplicació directa a situacions reals, la resolució de problemes facilita la comprensió d’un concepte o d’una llei. No podem oblidar que s’han de plantejar problemes de forma que l’alumnat desenvolupe una capacitat d’anàlisi vàlida en qualsevol situació que se li puga presentar amb posterioritat.

L’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) implica el coneixement de principis bàsics de la física com acústica, transferència de la calor, aprofitament energètic, radiació solar, mecànica, electricitat, etc. I cal també aplicar coneixements bàsics d’economia, de gestió de recursos humans, de planificació de projectes i del CTE.

Objectius específics

  1. Adquisició de les competències necessàries per a la formació científica bàsica de l’alumnat universitari en la branca tècnica d’Enginyeria d’Edificació.
  2. Utilitzar l’anàlisi dimensional per a manejar correctament les magnituds físiques i les seues unitats en una, dos i tres dimensions, realitzar estimacions per ordre de magnitud per a quantificar aquestes magnituds.
  3. Comprensió dels principis fonamentals de l’estàtica i la seua utilització per a la resolució de casos pràctics.
  4. Calcular centres de masses i moments d’inèrcia de superfícies planes.
  5. Manejar els principis de la teoria de l’elasticitat per a la descripció formal del comportament elàstic dels materials de construcció.
  6. Adquirir estratègies per a la resolució de problemes en la seua tasca d’enginyers.
  7. Estimular a l’alumnat mitjançant l’explicació d’aplicacions de la física a l’enginyeria i a la seua futura tasca professional.
  8. Adquirir una comprensió del mètode científic, mitjançant la realització de les pràctiques experimentals de laboratori de la assignatura seguint de forma explícita les diverses etapes: observació, anàlisi i toma de dades, avaluació, comparació de resultats i conclusions.
  9. Introduir a l’alumnat en el maneig i consulta de bibliografia de la física, enginyeria, així com fer ús d’adreces d’Internet relacionades amb l’assignatura.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *