Docència dual i Aula Virtual – Docencia dual y Aula Virtual

L’Aula Virtual s’uneix a les aplicacions com Google Meet o Microsoft Teams que la Universitat d’Alacant posa a disposició dels docents per a vehicular la docència online. En la nova targeta Docència dual d’UACloud podràs accedir a l’Aula Virtual per a la teua assignatura o podràs enllaçar, amb un parell de clics, a una sessió de Google Meet o Microsoft Teams que tingues creada.


El Aula Virtual se une a las aplicaciones como Google Meet o Microsoft Teams que la Universidad de Alicante pone a disposición de los docentes para vehicular la docencia online. En la nueva tarjeta Docencia dual de UACloud podrás acceder al Aula Virtual para tu asignatura o podrás enlazar, con un par de clics, a una sesión de Google Meet o Microsoft Teams que tengas creada.