Informació sobre els últims correus de spam rebuts en la UA / Información sobre los últimos correos de spam recibidos en la UA

Durant aquests dies, la Universitat està patint diverses campanyes d’enviaments massius de spam.

Entre el dijous 29 i el divendres 30 de setembre, es van rebre molts correus de phishing amb l’assumpte “Ua.es, Tienes una nueva notificación”. En aquests correus, fent-se passar per Microsoft, els ciberdelinqüents pretenen obtenir les credencials dels usuaris. Si has fet clic en l’adjunt, et recomanem que canvies immediatament la contrasenya del compte i de tots els comptes en què tingues la mateixa contrasenya. A més, et recomanem que actives el segon factor d’autenticació (2FA) en tots els serveis que ho permeten.

Per altra banda, entre el dimecres 5 i el dijous 6 d’octubre s’ha rebut una gran quantitat de correus amb l’assumpte “A la espera del pago”, en els quals s’extorsionava els usuaris sota els arguments que disposaven de vídeos íntims i fent-los pensar que tenien el control del seu compte de la UA. Des del Servei d’Informàtica t’instem a ignorar el missatge descrit, ja que no tenim constància que s’haja produït una vulneració d’accés a comptes de la UA.

Vicerectorat de Transformació Digital

———————————————————————————————

Durante estos días, la Universidad está sufriendo varias campañas de envíos masivos de spam.

Entre el jueves 29 y el viernes 30 de septiembre, se recibieron multitud de correos de phishing con el asunto “Ua.es, Tienes una nueva notificación” en los que, haciéndose pasar por Microsoft, los ciberdelincuentes pretenden obtener las credenciales de los usuarios. Si pinchaste en el adjunto, te recomendamos que cambies inmediatamente la contraseña de tu cuenta y de todas aquellas cuentas en las que tengas la misma contraseña. Además te recomendamos que actives el segundo factor de autenticación (2FA) en todos aquellos servicios que lo permitan.

Por otro lado, entre el miércoles 5 y el jueves 6 de octubre se ha recibido un elevado número de correos con el asunto “A la espera del pago”, en los cuales se extorsiona a los usuarios con la supuesta posesión de vídeos íntimos y engañándolos para que piensen que tienen el control de su cuenta de la UA. Desde el Servicio de Informática instamos a los usuarios a que ignoren dicho mensaje ya que no tenemos constancia de que se haya producido una vulneración de acceso a cuentas de la UA.

Vicerrectorado de Transformación Digital

Campanya de phising suplantant a Microsoft

El divendres passat vam patir una campanya de phishing en el qual els ciberdelinqüents es feien passar per Microsoft a fi d’apoderar-se de les nostres credencials.

Aquest és el missatge que va arribar

 

El reconeixes? Vas punxar en l’enllaç? Si és així, et recomanem que canvies immediatament la teua contrasenya. Si utilitzares aquesta contrasenya en altres comptes, també hauries de canviar-les, ja que és el primer que provaran els ciberdelinqüents.

D’altra banda, i com a mesura addicional de seguretat, des del Servei d’Informàtica recomanem activar el doble factor de autotenticación (2FA). Perquè puguem activar-te-la, ens pots posar una sol·licitud, indicant que desitges configurar-te el doble factor en el teu compte Microsoft i te l’activem ràpidament. Amb això et garanteixes que serà moltíssim més complicat el que et tornen a robar les credencials.

Serveis externs: https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/76

Per a qualsevol dubte, ajuda o pregunta, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres a través de UASolicitudes.

Suport i assistència tècnica (programari i maquinari): https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/home/createid/?id=10

Salutacions.

Campaña de phising suplantando a Microsoft

El viernes pasado sufrimos una campaña de phishing en el que los ciberdelincuentes se hacían pasar por Microsoft con el objeto de apoderarse de nuestras credenciales.

Este es el mensaje que llegó

 

 

¿Lo reconoces? ¿Pinchaste en el enlace? Si es así, te recomendamos que cambies inmediatamente tu contraseña. Si utilizaras esta contraseña en otras cuentas, también deberías cambiarlas, ya que es lo primero que probarán los ciberdelincuentes.

Por otra parte, y como medida adicional de seguridad, desde el Servicio de Informática recomendamos activar el doble factor de autenticación (2FA). Para que podamos activártela, nos puedes poner una solicitud, indicando que deseas configurarte el doble factor en tu cuenta Microsoft y te la activamos rápidamente. Con esto te garantizas que va a ser muchísimo más complicado el que te vuelvan a robar las credenciales

Servicios externos: https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/76

Para cualquier duda, ayuda o pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de UASolicitudes.

Soporte y asistencia técnica (software y hardware): https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/CreateId/?id=10

Saludos.

Augment en la capacitat de les bústies de correu de les unitats i el personal en actiu / Aumento en la capacidad de los buzones de correo de las unidades y el personal en activo

Benvolguda usuària,
Benvolgut usuari,

El Servei d’Informàtica fa un pas més en el pla de millora dels serveis digitals de la Universitat d’Alacant i augmenta la capacitat de les bústies de correu de les unitats i el personal en actiu. En una primera fase, aquestes bústies passen de 2 GB a 5 GB. L’increment de capacitat continuarà en una segona fase al llarg del curs pròxim.

Esperem que aquesta millora et facilite l’ús dels serveis digitals de la Universitat.

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

_____

Estimada usuaria,
Estimado usuario,

El Servicio de Informática da un paso más en el plan de mejora de los servicios digitales de la Universidad de Alicante y aumenta la capacidad de los buzones de correo de las unidades y el personal en activo. En una primera fase, estos buzones pasan de 2 GB a 5 GB. El incremento de capacidad continuará en una segunda fase a lo largo del curso próximo.

Esperamos que esta mejora te facilite el uso de los servicios digitales de la Universidad.

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital

Sobre l’ús dels comptes de correu institucionals i els comptes externs / Sobre el uso de las cuentas de correo institucionales y las cuentas externas

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

La situació sobrevinguda per la pandèmia, el regimen de teletreball al qual ens vam veure obligats i la urgència en la introducció d’eines per a poder fer les tasques des de casa ha fet que en alguns casos l’ús que es fa d’elles no siga el més adequat.

En el cas del correu electrònic l’ús de comptes associats a proveïdors externs, Google i Microsoft, per al seu ús institucional ha de limitar-se.

Així l’únic compte institucional que proporciona la Universitat d’Alacant als seus empleats i a les unitats organitzatives és l’acabada en @ua.es

Els comptes de correu acabades en @gcloud.ua.es, @mscloud.ua.es són comptes addicionals. Aquests comptes estan operats per proveïdors externs a la universitat. Estan emparades per un contracte, però les condicions poden canviar i per aquest motiu els comptes poden deixar d’estar operatius.

S’aconsella l’ús prioritari de comptes @ua.es ja que proporciona un major nivell de seguretat i confidencialitat que els comptes externs.

En qualsevol cas, el compte @ua.es ha de ser gestionada com la institucional de la unitat:

 • Des d’ella s’enviaran els correus oficials.
 • Quan es publicite una adreça de correu electrònic serà sempre el compte institucional.
 • Els missatges oficials es dirigiran als comptes institucionals.

Més informació sobre el correu electrònic en la UA

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

 

 

Estimada compañera,
Estimado compañero,

La situación sobrevenida por la pandemia, el régimen de teletrabajo al que nos vimos obligados y la urgencia en la introducción de herramientas para poder realizar las tareas desde casa ha hecho que en algunos casos el uso que se hace de ellas no sea el más adecuado.

En el caso del correo electrónico el uso de cuentas asociadas a proveedores externos, Google y Microsoft, para su uso institucional debe limitarse.

Así la única cuenta institucional que proporciona la Universidad de Alicante a sus empleados y a las unidades organizativas es la terminada en @ua.es

Las cuentas de correo terminadas en @gcloud.ua.es, @mscloud.ua.es son cuentas adicionales. Estas cuentas están operadas por proveedores externos a la universidad. Están amparadas por un contrato, pero las condiciones pueden cambiar y estás cuentas pueden dejar de estar operativas.

Se aconseja el uso prioritario de cuentas @ua.es ya que proporciona un mayor nivel de seguridad y confidencialidad que las cuentas externas.

En cualquier caso, la cuenta @ua.es debe ser gestionada como la institucional de la unidad:

 • Desde ella se enviarán los correos oficiales.
 • Cuando se publicite una dirección de correo electrónico será siempre la cuenta institucional.
 • Los mensajes oficiales se dirigirán a las cuentas institucionales.

Más información sobre el correo electrónico en la UA

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital

 

La UA renova Webmail / La UA renueva webmail

L’entorn de correu Webmail s’ha renovat amb la finalitat de millorar-ne les prestacions.

La versió anterior es mantindrà fins al setembre de 2021.

En aquesta pàgina pots veure una descripció de les principals funcionalitats del nou Webmail: https://si.ua.es/va/cau/correo/webmail.html

S’ha duplicat la grandària de les bústies i s’estudia la possibilitat de futures ampliacions.

L’accés a Webmail s’ha integrat en la pàgina inicial d’UACloud.

 

Amb aquesta nova versió de Webmail canvia també el servei de Consigna, que es troba en UACloud dins de l’app de Correu, juntament amb les Llistes de correu i l’accés al Webmail.

Agrairem que ens feu arribar els vostres dubtes, consultes o possibles incidències: https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/Create/?id=9&dato41=UACLOUD&idioma=va

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

————————————–

El entorno de correo webmail ha sido renovado con el fin de mejorar sus prestaciones.

La versión anterior se mantendrá hasta septiembre de 2021.

En esta página puedes ver una descripción de las principales funcionalidades del nuevo webmail: https://si.ua.es/es/cau/correo/webmail.html

Se ha duplicado el tamaño de los buzones y se está estudiando la posibilidad de futuras ampliaciones.

El acceso a webmail se ha integrado en la página inicial de UACloud.

Con esta nueva versión de webmail cambia también el servicio de Consigna, que se encuentra en UACloud dentro de la app de Correo, junto con las Listas de correo y el propio acceso al webmail.

Agradeceremos que nos hagáis llegar vuestras dudas, consultas o posibles incidencias: https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/Create/?id=9&dato41=UACLOUD

Cordialmente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

 

¿Cómo identificar los casos más habituales de phising?

El phishing es una estafa cibernética que afecta a nuestra seguridad digital. Tras la campaña de concienciación que la UA lanzó en colaboración con el INCIBE en noviembre, continuamos proporcionándoos herramientas para no caer en esta estafa.

Podéis aprender a identificar los casos más habituales de phishing con un juego breve y entretenido que ha preparado Google en Phishing Quiz: https://phishingquiz.withgoogle.com/?hl=es.

En caso de duda ante un correo electrónico sospechoso, podéis contactar con el CAU (cv@ua.es o 965909393).

 

Pots detectar quan t'estan enganyant?

 

Com identificar els casos més habituals de phishing?

El phishing és una estafa cibernètica que afecta la nostra seguretat digital. Després de la campanya de conscienciació que la UA va llançar en col·laboració amb l’INCIBE al novembre, continuem proporcionant-vos eines per a no caure en aquesta estafa.

Podeu aprendre a identificar els casos més habituals de phishing amb un joc breu i entretingut que ha preparat Google en Phishing Quiz: https://phishingquiz.withgoogle.com/?hl=es.

I recordeu que, en cas de dubte davant d’un correu electrònic sospitós, podeu contactar amb el CAU (cv@ua.es o 965909393).

 

Pots detectar quan t'estan enganyant?

 

¿Cuándo debo sospechar de un mensaje de correo y cómo debo actuar?

¿Cuándo debo sospechar  de un mensaje de correo electrónico?

 

Las pautas que te ofrecemos son pistas para detectar el phishing, pero no garantizan que se pueda identificar al 100%. Hay que tener en cuenta que cualquiera de los puntos siguientes puede servir para alertarnos, sin necesidad de que concurran todos.

 

 • Es un correo que no esperas ni tiene ninguna relación con tu actividad profesional o personal. No lo abras.
 • El mensaje te pide datos personales (cuentas bancarias, iniciar sesión, número del móvil…). No proporciones nunca datos personales en respuesta a un correo sin cerciorarte antes de que la petición es real.

 • La dirección de correo que envía el mensaje es extraña (direcciones con letras y números mezclados, dominios poco habituales o no relacionados con nuestra actividad…). No lo abras.

 

 • Contiene un enlace cuyo texto no coincide con la dirección a la que apunta cuando pasamos el ratón o contiene un botón que al pasar el cursor por encima apunta a una dirección extraña, como en la imagen. No lo abras. 

 

 • Está muy mal redactado (es una mala traducción o no tiene sentido en algunos fragmentos)

 • Te ofrece ventajas o beneficios inverosímiles o te amenaza.

En todo caso, ante la menor duda, ponte en contacto con el Servicio de Informática, escribiendo a soporte@ua.es. Si nos reenvías el correo lo podremos analizar y detectar campañas de ataque. Así podremos tomar medidas preventivas para el resto de comunidad universitaria. 

Fuentes: 

Kit de concienciación. Phishing, Incibe y CRUE.

Conoce a fondo qué es el phishing, OSI.

¿Cómo reconocer un mensaje de tipo phishing?, OSI.

Herramientas para comprobar que un enlace es seguro: Virus Total y Getlinkinfo

¿Cómo podemos verificar si una página web es segura?

Podemos utilizar Virus Total, servicio gratuito a través de una página web, que permite analizar archivos y URL sospechosas, facilitando la detección de todo tipo de malware. Virus Total comprueba, con prácticamente todos los antivirus del mercado, si esa página es o no fiable.

www.virustotal.com

Entre las tres opciones que nos ofrece, vamos a seleccionar la revisión de URL (Search or scan a URL).

Continue reading “Herramientas para comprobar que un enlace es seguro: Virus Total y Getlinkinfo”

Ataque simulado de phising en la Universidad de Alicante

Ataque simulado de phishing en la Universidad de Alicante

¿Por qué?

El pasado 14 de noviembre la Universidad de Alicante inició una campaña de concienciación en ciberseguridad. El inicio de esta campaña lo marcó un correo electrónico enviado al profesorado y al PAS, con el asunto “Comunicado del Vicerrectorado de Asuntos Laborales”. El mensaje, que imitaba algunas características de los mensajes de phishing, contenía  un enlace a un documento supuestamente relacionado con la promoción laboral. Sin embargo, este enlace enviaba a una página web en la que se informaba sobre la campaña de concienciación y se daban pautas para evitar el phishing.

 

Esta campaña, promovida por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas (CRUE), se completará con materiales de consulta y actividades de formación a lo largo de los próximos meses.

 

¿Cómo estar alerta?

Los mensajes de phishing se pueden detectar en su mayoría por uno o varios elementos. En el caso de este ataque simulado, había cuatro pistas que nos podían hacer sospechar de que se trataba de un mensaje simulado:

 

 

 1. El remitente era un Vicerrectorado inexistente. Si recibimos un mensaje de un usuario desconocido o inexistente, como era el caso, debemos recelar del mensaje.
 2. Los mensajes institucionales de la UA se remiten en valenciano y castellano.
 3. La redacción del mensaje era poco concreta. Los mensajes de phishing menos elaborados suelen tener redacciones y terminología bastante genéricas.
 4. El enlace contenía una dirección acortada. No todas las direcciones acortadas implican un peligro, pero se suelen usar en los mensajes de phishing para enmascarar direcciones que, de otra manera, nos alertarían.

 

¿Tienes dudas?

Si tienes dudas al recibir un mensaje, no pinches en los enlaces y nunca facilites tus datos. Aprovecha la ayuda que te ofrecemos desde el CAU en el Servicio de Informática y consúltanos: soporte@ua.es o 965 90 9393. Estaremos encantados de ayudarte.

 

¿Cómo puedes saber más?

Puedes consultar el kit de concienciación del INCIBE: https://si.ua.es/es/servicios/seguridad/incibe-kit-de-concienciacion.html.

Además, pronto anunciaremos las acciones formativas que llevaremos a cabo para mejorar tu ciberseguridad. Mientras tanto, hemos publicado una entrada para ayudarte a detectar los correos de phishing: “¿Cuándo debo sospechar de un correo electrónico?”. Y también puedes seguirnos en las redes sociales para estar al día en ciberseguridad.

 

Campaña de correos maliciosos con ficheros .doc adjuntos

Durante unos días se ha registrado una intensa campaña de ataque con correos maliciosos que adjuntaban un fichero con formato .doc

El SI ha filtrado durante unos días estos correos para evitar que nuestros usuarios pudieran infectarse con el malware contenido en los ficheros.

Si quieres conocer con más detalle este ataque y cómo prevenir daños te recomendamos que leas este artículo de la OSI.

 

Campaña de phising

 

 

Cuentas de correo UA

En la UA existen dos tipos de cuentas de correo: las  institucionales y las externas. En ocasiones se genera una cierta confusión entre unas y otras, ya que las institucionales permiten el acceso a servicios de la UA mientras las externas no, aunque tengan otro tipo de ventajas. Vamos a intentar clarificarlo.

 

Cuentas de correo institucionales

Para simplificarlo un poco se pueden dividir las cuentas institucionales de la UA en dos grandes grupos: Las cuentas con dominio @ua.es, que en general son usadas por el personal de administración y servicios (PAS) y por el profesorado (PDI), y las cuentas de dominio @alu.ua.es, que son las utilizadas por el alumnado.

Históricamente, existen algunos dominios pertenecientes a departamentos o servicios de la UA, también institucionales, pero en los que no profundizaremos. Aunque un profesor pueda tener un correo con dominio diferente (el de su departamento), también tendrá el correo con dominio @ua.es.

Las cuentas de correo @ua.es y @alu.ua.es son utilizadas para acceder, como hemos avanzado anteriormente, a diversos recursos de la UA, como pueden ser UACloud, RedUA, Eduroam (wifi), etc. Estas cuentas permiten identificarnos como miembros de un colectivo de la UA. Eso quiere decir que, si cambiamos nuestra contraseña en UACloud, estamos cambiándola en el resto de aplicaciones. Esto es importante ya que, cuando cambiemos la contraseña, puede pasar que en algunos dispositivos deje de conectarse, por ejemplo, a la wifi, y haya que actualizar la configuración introduciendo la nueva contraseña. Generalmente el dispositivo detectará dicho cambio y demandará la nueva, pero en algunos dispositivos puede que no ocurra así y haya que renovar la configuración manualmente.

A través de las cuentas institucionales la UA comunica incidencias y notificaciones a PAS, PDI y Alumnado, siendo por tanto imprescindible su uso. El servidor de correo está situado en el edificio del Servicio de Informática y, por tanto, la UA tiene el control físico de dichas cuentas, lo que garantiza su seguridad. Entre otros factores cabe señalar que las contraseñas están encriptadas, lo que garantiza la seguridad de los datos personales.

 

Cuentas de correo externas

Gracias a acuerdos con Google y Microsoft, la UA ha firmado sendos convenios para disponer de unas cuentas externas, con dominio @gcloud.ua.es y @mscloud.ua.es respectivamente.

 

Servicios Externos

 

Al contrario de las cuentas institucionales, estas cuentas son de uso voluntario. Es decisión de cada usuario darse de alta en la plataforma de Servicios Externos.

Los convenios con ambas empresas proporcionan a los miembros de la comunidad universitaria ciertas ventajas, como mayor espacio de buzón, software adicional, etc.

Hay que destacar que existen malentendidos sobre la gestión de estas cuentas, ya que no son cuentas UA. Aunque en el dominio esté incluido el ua.es, realmente son cuentas 100% externas. Es decir, la UA no dispone de herramientas para la gestión o supervisión de dichas cuentas. Ante cualquier eventualidad, desde el Servicio de Informática no es posible dar soporte técnico.

Asimismo, estas cuentas externas no proporcionan acceso a recursos de la UA, es decir, no tienen acceso a Wifi, ni se puede disponer de los recursos bibliográficos, etc.

Estas cuentas se facilitan para un uso complementario a las cuentas institucionales.

La confidencialidad de las cuentas externas está garantizada por contrato con estas empresas. Pero también hay que ser conscientes de que dicha información está en los servidores de Google y Microsoft, en “la nube”. Las cuentas institucionales sí que están físicamente en servidores propios y, por tanto, garantizadas por la UA.

 

Miguel Ángel Alcaraz, Técnico de soporte y asistencia a usuarios.

 

 

Filtratge de spam en el mòbil / Filtrado de spam en el móvil

Davant les molèsties que causa el spam quan consultem el correu en el mòbil, el Servei d’Informàtica posa a disposició dels usuaris un filtre per a evitar-lo en els comptes de correu de la UA. Només has d’activar el filtre si no has redirigit el correu de la UA a un servei extern com Gmail, Outlook o altres.

Per a activar el filtre, només necessites crear una carpeta en l’aplicació de correu del mòbil anomenada POSSIBLESPAM. Quan la crees, el servidor de la UA dipositarà allí tots els correus marcats com a spam. Revisa periòdicament aquesta carpeta, perquè pot haver-hi algun correu marcat erròniament com a spam i perquè es podria omplir la bústia si no la buides.

Esperem que aquesta nova utilitat et facilite la gestió diària del correu en el mòbil.

Per a qualsevol dubte pots contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari en cv@ua.es o en el 9393.

Vicerectorat de Campus i Tecnologia

__________________________

Ante las molestias que causa el spam cuando consultamos el correo en el móvil, el Servicio de Informática  pone a disposición de los usuarios  un filtro para evitarlo en las cuentas de correo de la UA. Solo tienes que activar el filtro si no has redirigido el correo de la UA a un servicio externo como Gmail, Outlook u otros.

Para activar el filtro, solo necesitas crear una carpeta en la aplicación de correo del móvil con el nombre POSSIBLESPAM. Cuando la crees, el servidor de la UA depositará allí todos los correos marcados como spam. Revisa periódicamente esta carpeta, porque puede haber algún correo marcado erróneamente como spam y porque se podría llenar el buzón si no la vacías.

Esperamos que esta nueva utilidad te facilite la gestión diaria del correo en el móvil.

Para cualquier duda puedes contactar con el Centro de Atención al Usuario en cv@ua.es o en el 9393.

Vicerrectorado de Campus y Tecnología

Nueva medida para evitar la difusión de malware por medio del correo electrónico

Se ha producido un incremento significativo del correo spam que recibimos con ficheros adjuntos que contienen malware.

Para evitar la infección de los dispositivos de nuestros usuarios, se va a proceder a la eliminación automática de los ficheros que tengan extensiones potencialmente peligrosas.

 

Aquellos mensajes en los que el fichero adjunto sea bloqueado, mostrarán la nota informativa que se muestra en la imagen

 

Mensaje de aviso de que ha sido eliminado un fichero adjunto

El usuario que necesite recibir alguno de estos ficheros deberá acordar con el remitente otra vía de intercambio.

Nuevas aplicaciones y nuevas versiones de herramientas en UACloud

De acuerdo con la estrategia de desarrollo de UACloud y mejora de los servicios tecnológicos que la UA viene ofreciendo a su comunidad, se han puesto en marcha las siguientes novedades:

Nuevas aplicaciones

 • Apoyo al estudiante. Oficina Virtual del CAE, con solicitud de adaptaciones, consultas, altas en programas de asistencia, etc.
 • Cartera de proyectos TI. Información para toda la comunidad sobre el desarrollo de los proyectos tecnológicos programados desde 2014. Los promotores y directores de proyectos también podrán gestionarlos y realizar el seguimiento de los mismos.
 • Grupos de trabajo. Permitirá la creación de grupos de trabajo. Es una herramienta transversal que facilitará compartir recursos de otras aplicaciones UACloud como: documentos de UADrive,  mensajes,  anuncios, etc.

Nuevas versiones

 • Anuncios. Posibilidad de poner anuncios en Grupos de Trabajo o a cualquier miembro de la comunidad universitaria. Compatibilidad total con móviles.
 • Tutorías. Se incorpora la posibilidad de realizar tutorías a profesorado del PAT, de prácticas en empresa y Erasmus. Compatibilidad total con móviles.
 • Mensajes. Se incorpora la posibilidad de enviar mensajes a alumnado del PAT, de prácticas en empresa y Erasmus. Ahora se podrá enviar mensajes desde otras aplicaciones de UACloud. Compatibilidad total con móviles.
 • UADrive: Permitirá compartir documentos con los Grupos de Trabajo.
 • Ficha del alumno: Incorpora el envío de mensajes al alumnado, la visualización de alumnos con movilidad en el extranjero y ha sido integrada en otras aplicaciones de UACloud.

Correo institucional

 • Buzón de las cuentas del dominio @ua.es. Se ha incrementado el tamaño de 100 MB a 1GB.

 

Dispones de una descripción más detallada de estas novedades en: http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/

Asesoramiento y ayuda en el CAU del Servicio de Informática, mediante formulario  o llamando al 965 90 93 93.

Cordialmente,

Vicerrectorado de Tecnologías de la Información
Servicio de Informática

Acceso seguro al correo electrónico

A partir del 20 de octubre no se podrá leer el correo de la UA si no se ha activado el uso de conexiones seguras (SSL) en el programa de correo.

Hemos detectado que recientemente has utilizado algún programa de correo desde fuera de la UA que no tiene activado el uso de conexiones seguras. Es muy importante activar dicha opción para garantizar la confidencialidad de los datos transferidos al descargar tu correo.

En la siguiente página web encontrarás los pasos que debes seguir para activar las conexiones seguras en diversos programas de correo.

http://si.ua.es/es/cau/preguntas-frecuentes-faq/correo-electronico/configuracion-correo-entrante-ua-con-usuario-y-ssl.html

Para cualquier duda o aclaración, puedes llamar al teléfono de soporte del Servicio de Informática (ext. 9393).

Cordialmente,
Servicio de Informática

 

Mensaje remitido a 1199 usuarios (471 PAS+PDI y 728 alumnos).

 

PREINS-UA simplifica las notificaciones al alumnado

Se ha implementado una mejora que facilitará el proceso de preinscripción. Los cambios realizados en el programa PREINS-UA han reducido las notificaciones que recibe el estudiante y han simplificado el proceso.

Ahora, una vez abierto el expediente, no se debe esperar al día siguiente para obtener las credenciales de acceso a Campus Virtual. Con el cambio realizado se activa el Campus Virtual en el mismo instante en que se abre expediente y se reciben las credenciales en el mismo correo, por lo que se puede acceder inmediatamente.

 

PREINS-UA permite gestionar 8500 preinscripciones en el curso 2011-2012, blog-SI, 21/6/2012.

 

NOTA: El alumnado de nuevo ingreso cuando reciba las credenciales (xxxn@alu.ua.es y contraseña de acceso) tendrá acceso inmediato a Campus Virtual, pero no a su cuenta de correo, ya que el buzón asociado a esa cuenta no estará operativo hasta el día siguiente.

Ataque a correos electrónicos de la UA

Usuarios de correo electrónico de la UA han recibido mensajes con diversos asuntos como “Estimado usuario Webmail” o “Verifique su cuenta de correo electrónico UA” o “Universidad de Alicante WEB- MAIL usuarios de la cuenta“.

Es un ataque de phising y se solicita NO CONTESTAR DICHO MENSAJE Y BORRARLO.

Se recomienda hacer lo mismo en todos aquellos casos en los que se soliciten datos de carácter personal o privado.

Francisco Maciá Pérez

Vicerrector de Tecnologías de la Información

 

Ataque de phising

No te arrepientas tras enviar un correo, repásalo

 

«El correo electrónico pertenece al género de lo que se conoce como escritura oralizada, es decir, que tiene elementos de la comunicación oral (inmediatez e interacción simultánea) y de la comunicación escrita (código propio y permanencia). ¿Problema? Que esa inmediatez que nuestro cerebro procesa como comunicación oral nos lleve hacia la ambigüedad y al lenguaje coloquial. Nos desorientamos, cuando en realidad estamos en el lenguaje escrito, que exige precisión y un registro formal. Ojo: lo escrito permanece y nos puede traicionar.»

Javier Badía recoge en este artículo los consejos básicos que deberíamos considerar cuando redactamos un correo relacionado con el  trabajo.

 

Los correos electrónicos se escriben rápido y se envían más rápido todavía, Lenguaje administrativo (Contra el lenguaje oscuro, contra el lenguaje recargado y espeso. Por un lenguaje claro.),  07/11/2012.

El correo electrónico y el estilo administrativo, Lenguaje administrativo.

Máxima cautela en la custodia de las claves de acceso al correo

 

Algunos miembros de la comunidad universitaria están siendo víctimas de mensajes de correo fraudulentos y están facilitando sus datos de acceso al correo institucional. En pocas horas sus direcciones son utilizadas para el envío masivo de correo basura.

Recordamos que desde la UA nunca se van a solicitar estos datos por correo y que en general debe sospecharse de cualquier mensaje que requiera la comunicación de datos privados.

La captación de una cuenta institucional y su utilización por spammers puede ocasionar graves perjuicios al dominio @ua.es y por tanto afectar a la comunidad universitaria. Para minimizar el riesgo  se contempla la posibilidad de proceder al bloqueo de las cuentas que sean intervenidas por spammers.

Recomendamos la lectura detallada de las “Condiciones de uso del correo electrónico“:

2. «Las claves de acceso son para uso exclusivo del Usuario titular de las mismas y su custodia y correcta utilización son responsabilidad de aquel. Queda prohibido permitir su utilización a personas no autorizadas.»

3.1 (…) «La inobservancia de estas normas dará lugar a la cancelación de la cuenta de correo…»

3.3 «El correo electrónico es una herramienta para el intercambio de información entre personas, no un medio de difusión masiva e indiscriminada de información» (…)

4. Dirección electrónica y contraseña: «El usuario tomará todas las medidas oportunas para mantener su carácter confidencial.»

 

 

Nuevo ataque a correos electrónicos de la UA

 

Reiteramos los consejos habituales:

No contestar nunca a estos mensajes y borrarlos inmediatamente.

No facilitar ningún dato de carácter personal o privado como contestación a correos de cualquier tipo.

– Si ya has contestado a uno de esos mensajes, entonces debes cambiar tu contraseña inmediatamente.

– En caso de duda, contactar con el CAU (965 90 93 93).

 

Recordamos que las consecuencias pueden afectar no sólo al usuario estafado sino al servicio de correo institucional de la UA.

 

Nunca envíes tu contraseña por e-mail.

 

 

Ataque de phising

 

 

 

Ataque de phising

 

 

Lanzamiento del servicio de listas de distribución

 

Se pone a disposición del personal de la Universidad de Alicante el nuevo servicio de listas de distribución de correo.

Una lista de distribución es un conjunto de direcciones de correo electrónico asociadas a una única dirección de correo, de forma que cuando se envía un mensaje a esta dirección de correo se distribuye a todas las demás, permitiendo agrupar a muchos usuarios de correo electrónico.

Continue reading “Lanzamiento del servicio de listas de distribución”

No has recibido un paquete postal

 

Numerosos usuarios de la UA están recibiendo un mensaje de correo sobre la supuesta recepción de un paquete postal. Jamás debe descargarse y ejecutar el fichero adjunto, ya que se trata de un nuevo ataque para la propagación un virus.

 

Supuesta entrega de un paquete postal

Nuevo ataque de virus por medio del correo, Blog SI, 10/05/2010.

Si desconoces al remitente o no esperabas ese correo… no debes abrir el fichero adjunto, Blog SI, 10/07/2009.


 


Ataque a correos electrónicos de la UA

Usuarios de correo electrónico de la UA han recibido mensajes con el asunto “Estimado usuario Webmail” o “Verifique su cuenta de correo electrónico UA”.

Es un ataque de phising y se solicita NO CONTESTAR DICHO MENSAJE Y BORRARLO.

Se recomienda hacer lo mismo en todos aquellos casos en los que se soliciten datos de carácter personal o privado.

Servicio de Informática

Aviso importante sobre mensajes de correo fraudulentos, Blog SI, 04/03/2011.

Miembros de la UA facilitan sus contraseñas mediante engaño, Blog SI, 03/03/2011.


 

Verifique su cuenta de correo electrónico UA-Ejemplo de ataque

Estimado usuario Webmail-Ejemplo de ataque

La Policía Nacional no te convoca a la Audiencia por correo electrónico

El Servicio de Informática está recibiendo numerosas consultas sobre el correo fraudulento que copiamos en la imagen.

No es la primera vez que se utiliza el gancho de una supuesta citación judicial para difundir un virus (La Guardia Civil no te va a convocar a la Audiencia por medio de tu correo electrónico, blog SI, 01/10/2009).

Entre otras recomendaciones, cabe recordar que nunca debe pincharse en los enlaces incorporados en correos electrónicos o páginas web de fuentes no fiables.

 

Supuesta notificación de la Policía Nacional

 

 

Troyano secuestra el ordenador en nombre de la policía nacional, CSIRT-CV, 22/06/2011.

 

Nueva oleada de correos fraudulentos (“phising”), blog SI, 25/05/2011.

Nuevo ataque de virus por medio del correo, blog SI, 14/05/2010.