Augment en la capacitat de les bústies de correu de les unitats i el personal en actiu / Aumento en la capacidad de los buzones de correo de las unidades y el personal en activo

Benvolguda usuària,
Benvolgut usuari,

El Servei d’Informàtica fa un pas més en el pla de millora dels serveis digitals de la Universitat d’Alacant i augmenta la capacitat de les bústies de correu de les unitats i el personal en actiu. En una primera fase, aquestes bústies passen de 2 GB a 5 GB. L’increment de capacitat continuarà en una segona fase al llarg del curs pròxim.

Esperem que aquesta millora et facilite l’ús dels serveis digitals de la Universitat.

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

_____

Estimada usuaria,
Estimado usuario,

El Servicio de Informática da un paso más en el plan de mejora de los servicios digitales de la Universidad de Alicante y aumenta la capacidad de los buzones de correo de las unidades y el personal en activo. En una primera fase, estos buzones pasan de 2 GB a 5 GB. El incremento de capacidad continuará en una segunda fase a lo largo del curso próximo.

Esperamos que esta mejora te facilite el uso de los servicios digitales de la Universidad.

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital