Instalación de software docente en aulas/laboratorios de informática de la UA

Des del Vicerectorat de Transformació Digital volem recordar-vos la importància de planificar amb temps la instal·lació dels programes docents en els ordinadors de les aules d’informàtica.

El termini per a fer les peticions d’instal·lació de programari docent en assignatures que es desenvolupen en el primer quadrimestre del curs 2024-2025, conclou l’1 de juliol de 2024.

Les peticions d’instal·lació de programari es faran a través de l’app «Peticions de Programari» dins de l’UACloud https://cvnet.cpd.ua.es/uapeticionessoftware

Us informem que hi ha un protocol establit per a la sol·licitud d’instal·lació del programari docent en aquesta pàgina web:

https://si.ua.es/va/docencia-i-investigacio/aules/sol-licitud-de-programari.html

Us recordem que només s’instal·larà el programari que haja sigut sol·licitat explícitament i del qual es dispose de la llicència necessària. En la direcció Programes per a Docència en Aules d’Informàtica. Servei d’Informàtica (ua.es) pot trobar-se la relació de programari docent amb actualització de llicències per part de la Universitat d’Alacant i, per tant, que pot ser instal·lat a les aules d’informàtica per al seu ús docent.

Enguany s’ha desenvolupat un projecte per a facilitar les instal·lacions de programari.

La idea és utilitzar uasoft.ua.es perquè la comunitat universitària accedisca a les aplicacions Windows d’ús docent des d’un portal web sense necessitat d’instal·lar-les.

Amb això millorarem els temps de resposta davant de sol·licituds de programari, els equips seran més ràpids i ens podrem plantejar la utilització d’estratègies BYOD.

S’introduirà uasoft.ua.es com a manera d’accedir a les aplicacions Windows en totes les aules d’informàtica excepte les que depenen de l’EPS. S’està implantant el projecte gradualment.

Adjuntem un vídeo per a explicar com s’accedirà als programes Windows

Valencià: https://youtu.be/txjtyqabcyq

Per això és molt important planificar amb temps la instal·lació dels programes docents en els ordinadors d’aquestes aules d’informàtica, només instal·larem programari que haja sigut sol·licitat.

D’igual forma sol·licite la vostra col·laboració en aquest procés, atès que tenir instal·lat a les aules programes que no van a ser utilitzats perjudica a tots els usuaris, ja que s’alenteix considerablement el funcionament dels ordinadors.  

Per favor, difoneu-ho a la resta del professorat.

Cordialment,

Rafael Molina Carmona
Vicerectorat de Transformació Digital