Novetat UAProject (Informe Turnitin)

S’ha habilitat en UAProject la possibilitat que el professorat tutor puga modificar l’informe d’originalitat generat a conseqüència del control antiplagio automatitzat.

Quan un treball ja s’ha avaluat amb Turnitín pel professorat tutor i s’ha triat una opció de depòsit, si el sistema automatitzat de UAProject torna a tractar-lo, Turnitín emet uns informes d’originalitat amb un percentatge molt elevat de coincidència. L’objectiu d’aquesta nova funcionalitat és que el professorat que així ho estime convenient puga substituir l’informe d’originalitat generat després del control automàtic. Per a això, disposaran d’una nova icona en l’opció de menú Treballs Confirmats.

En prémer sobre la icona del clip que hi ha a la dreta del valor acolorit del percentatge de coincidències, el sistema mostrarà una finestra que permetrà substituir tant el percentatge com el PDF de l’informe.

En el següent enllaç es pot consultar consultar una guia ràpida sobre l’ús de Turnitin, elaborada per la Biblioteca de la UA: https://biblioteca.ua.es/va/investiga-i-publica/turnitin/turnitin.html