UACloud: Avís de baixa del compte als serveis externs/UACloud: Aviso de baja de la cuenta de servicios externos

Benvolguda/Benvolgut,

Com ja et vam notificar fa cinc mesos, en el seu moment et vas crear un compte en Office 365 a través d’UACloud.

Com s’indicava en les condicions d’ús que vas acceptar amb la creació del compte, aquest servei s’ofereix a la comunitat d’alumnes en actiu de la Universitat d’Alacant.

En cas de perdre la condició d’alumne/e amb matrícula activa, el compte seria cancel·lat i disposaries d’un període de 6 mesos per a migrar els documents que tingueres en el compte.

Actualment no tens matrícula activa com alumne/a en la Universitat d’Alacant. Per tant, segons les condicions d’ús, el teu compte serà cancel·lat el dd/mm/aaaa, llevat que, abans d’aquesta data, tornes a tenir matrícula activa en la Universitat d’Alacant.

Et recomanem que consultes com pots descarregar les dades del teu compte per a no perdre-les quan es cancel·le el servei.

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital


Estimada/o ,

Como ya te notificamos hace cinco meses, en su momento te creaste una cuenta en Office 365 a través de UACloud.

Como se indicaba en las condiciones de uso que aceptaste con la creación de la cuenta, este es un servicio que se ofrece a la comunidad de alumnos en activo de la Universidad de Alicante.

En caso de perder la condición de alumno/a con matrícula activa, la cuenta sería cancelada y dispondrías de un período de 6 meses para migrar los documentos que tuvieras en la cuenta.

Actualmente no tienes matrícula activa como alumno/a en la Universidad de Alicante. Por tanto, según las condiciones de uso, tu cuenta será cancelada el dd/mm/aaaa, salvo que, antes de esa fecha, vuelvas a tener matrícula activa en la Universidad de Alicante.

Te recomendamos que consultes cómo puedes descargar los datos de tu cuenta para no perderlos cuando se cancele el servicio.

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital