Filtratge de spam en el mòbil / Filtrado de spam en el móvil

Davant les molèsties que causa el spam quan consultem el correu en el mòbil, el Servei d’Informàtica posa a disposició dels usuaris un filtre per a evitar-lo en els comptes de correu de la UA. Només has d’activar el filtre si no has redirigit el correu de la UA a un servei extern com Gmail, Outlook o altres.

Per a activar el filtre, només necessites crear una carpeta en l’aplicació de correu del mòbil anomenada POSSIBLESPAM. Quan la crees, el servidor de la UA dipositarà allí tots els correus marcats com a spam. Revisa periòdicament aquesta carpeta, perquè pot haver-hi algun correu marcat erròniament com a spam i perquè es podria omplir la bústia si no la buides.

Esperem que aquesta nova utilitat et facilite la gestió diària del correu en el mòbil.

Per a qualsevol dubte pots contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari en cv@ua.es o en el 9393.

Vicerectorat de Campus i Tecnologia

__________________________

Ante las molestias que causa el spam cuando consultamos el correo en el móvil, el Servicio de Informática  pone a disposición de los usuarios  un filtro para evitarlo en las cuentas de correo de la UA. Solo tienes que activar el filtro si no has redirigido el correo de la UA a un servicio externo como Gmail, Outlook u otros.

Para activar el filtro, solo necesitas crear una carpeta en la aplicación de correo del móvil con el nombre POSSIBLESPAM. Cuando la crees, el servidor de la UA depositará allí todos los correos marcados como spam. Revisa periódicamente esta carpeta, porque puede haber algún correo marcado erróneamente como spam y porque se podría llenar el buzón si no la vacías.

Esperamos que esta nueva utilidad te facilite la gestión diaria del correo en el móvil.

Para cualquier duda puedes contactar con el Centro de Atención al Usuario en cv@ua.es o en el 9393.

Vicerrectorado de Campus y Tecnología