Categories
Assignatura Materials docents Objectius

Autoavaluació

El professorat del Departament de Física Aplicada II de la Universitat de Sevilla de l’assignatura de Fonaments Físics de l’Arquitectura Tècnica posen a disposició de l’alumnat una eina d’autoavaluació d’accés lliure. Per tal de preparar els exercicis tipus test dels Fonaments Físics de les Estructures, us anime a triar des del tema 1 al 5 perquè comproveu el vostre aprenentatge al llarg del curs. Bona sort!!!!!!!

Cliqueu la imatge, però no feu cas a la resolució!!!!!!!!!!!!!!!, i anireu a l’adreça electrònica on es troben els exercicis d’autoavaluació.

 

Com podreu comprovar, també teniu altres opcions que poden ser-vos d’utilitat.