Categories
Assignatura Objectius

Curs 2012-13 de FFE

Comença un nou quadrimestre i s’inicia el curs de fonaments físics de les estructures del grau en Enginyeria d’Edificació. La principal novetat acadèmica és l’elaboració de materials que afavoriran l’aprenentatge autònom de l’alumnat: objectiu fonamental de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Els continguts del curs i molts dels materials que s’utilitzaran en les classes es troben ací. Espere que aquest curs l’alumnat aprofite el recurs del bloc com a eina d’aprenentatge i us agrairíem suggerències per a la seua millora.

Comienza un nuevo cuatrimestre y empieza el curso de fundamentos físicos de las estructuras del grado en Ingeniería de Edificación. La principal novedad académica es la elaboración de materiales que favorecerán el aprendizaje autónomo del alumnado: objetivo fundamental del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los contenidos del curso y la mayor parte de los materiales que se utilizarán en las clases se pueden descargar desde este enlace (material en valenciano).